(L-R) Manuel Pulgar-Vidal, Peru's Minister of Environment, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Chairman Rajendra Pachauri and Renate Christ, Secretary of the IPCC present the AR5 Synthesis Report during a news conference in Copenhagen, November 2, 2014. Governments can keep climate change in check at manageable costs but will have to cut greenhouse gas emissions to zero by 2100 to limit fast-worsening risks, a U.N. report showed on Sunday. The 40-page synthesis, summing up 5,000 pages of work by 800 scientists already published since September 2013, said global warming was now causing more heat extremes, downpours, acidifying the oceans and pushing up sea levels. REUTERS/Niels Ahlmann Olesen/Scanpix Denmark (DENMARK - Tags: POLITICS ENVIRONMENT) ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. NO COMMERCIAL SALES
annonse

Det ser ut til at vi må innlede en ny opplysningstid. Det florerer alt for mange feilaktige oppfatninger om klima, om hva som er fakta og hva som ikke er fakta. Hva som er vitenskap og hva som ikke er det.  Alt for mange fremstår med påstander om klima og begrunner det med, uten egentlig å være oppmerksom på det, falske fakta.  «Vitenskapelig konsensus» er et godt eksempel på det. Mange snakker om klima men mener miljø og motsatt. Klima og vær forveksles til stadighet. Det er klart nødvendig med en opprydding.

Det dreier seg til sist om hva som er virkelig vitenskap og hva som er kvasivitenskap.

Global oppvarming
Man snakker om en global oppvarming, men hva er egentlig det helt konkret?

annonse

Man måler temperaturene på jorden på ulike steder og over et helt år. Og så beregner man et gjennomsnitt for året. Så ser man på hvordan gjennomsnittet varierer over mange år. Når trenden (over mange år) i denne temperaturen går opp, sier man at det er en global oppvarming, og motsatt når den går ned. Når den globale temperaturen går mye opp kan man begynne å snakke om en ekstrem oppvarming. Gjennomsnittstemperaturen forteller ikke hvor mange topp og bunn målinger som har vært i løpet av året. Hvis årets gjennomsnitt er høyere enn året før, betyr det at det har vært en oppvarming. Da har det vært en temporær oppvarming men først over flere års målinger får man frem en trend og kan mene noe om det mht. en global oppvarming.

Globale temperaturmålinger
Det er flere som måler temperaturene på jorden og årlig fremstiller en global gjennomsnittstemperatur. For å gjøre en lang historie kort, har jeg valgt Remote Sensing Systems (RSS) sine målinger som skjer i de nedre luftlag fra satellitt. Fordi de dekker hele jorden og ikke bare deler av den, som landmålinger gjør. Samtidig er en eventuell harmonisering (justering) lett kontrollerbar.

RSS har målt temperatur over de siste 36 årene og produsert et globalt gjennomsnitt. Det fremgår av RSSs presentasjon at den globale gjennomsnittstemperaturen har steget 0,0184 grader per år i denne perioden. Hvis det hypotetisk hadde fortsatt slik ville temperaturen ha økt med 1,84 grader om 100 år.

annonse

Goddard Institute for Space Studies (GISS) viser målinger gjort de siste 135 årene og da har gjennomsnittstemperaturen steget fra ca 14 til ca. 15 grader, mer konkret 0,85 grader, dvs. 0,006 grader per år. I tillegg har RSS og andre påvist en «pause» i den globale gjennomsnittstemperaturen de siste 18-20 årene. Det vil si ingen stigning, en utflating!

Så har forskere, nærmere bestemt geologer, avdekket variasjoner i global temperatur over mange 100 000 år tilbake i tid. Denne forskningen viser at temperaturen varierer i sykler fra topp og ned til en mindre istid osv. Dette sammen med «pausen» indikerer at temperaturen nå er på topp og vil snart komme til å gå nedover mot en ny mindre istid. Dette er i tråd med naturlige variasjoner, som blant annet at strålingen fra solen har vært nedadgående i løpet av de siste ti årene. Dette er fakta som ingen bestrider, ikke engang det politiske IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Observasjoner viser at det har vært en viss global oppvarming, men på ingen måte alarmerende. Det er også åpenbart, utifra kjente fakta, at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke vil fortsette å stige. La oss slippe påstander om at det er en ekstrem global oppvarming på gang uten at det underbygges med vitenskapelige bevis / fakta.

Klimaendringer
Jorden er delt inn i klimasoner som opplever endringer i klima over året på ulik måte. Det gjelder oppvarming, avkjøling, tørke, regn, flom og storm.

Utifra en enkelt hendelse kan man ikke slutte at det er en global oppvarming med klimaendringer som konsekvens. Det må flere hendelser til, det vil si observasjoner over lang tid, mange år før man kan danne seg kvalifiserte meninger om utviklingen. Det forekommer i media at enkelthendelser benyttes til å begrunne en global oppvarming men det er altså feil. Det bør media og forskere avstå fra hvis de ikke kan underbygge det med fakta.

annonse

På samme måte kan man ikke utifra den globale gjennomsnittstemperaturen slutte noe om forekomsten av og styrken på kommende klima hendelser.

Hendelser over mange år kan benyttes til å utlede hvordan utviklingen muligens kommer til å bli. Men kun en mulig utvikling. Det vil alltid være en usikkerhet fordi det kontinuerlig er endringer i det bestående systemet.

La oss slippe at man underbygger påstanden om en global oppvarming gjennom enkeltvis ekstreme værhendelser. Det er en høyst uvitenskapelig oppførsel.

Konsensus
Man møter til stadighet argumentet om at brorparten av forskere stiller seg bak utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte. Det er snakk om «scientific consensus» eller vitenskapelig konsensus.

Fakta
Og følgene personer, visstnok forskere, har gjort en kvantifisering av konsensus om menneskeskapt global oppvarming basert på forordene i vitenskapelige rapporter (1991 – 2011), fagfellevurderte sådane påstår de, og hele 11 944 i tallet. John Cook, Dana Nuccitelli, Sarah A Green, Mark Richardson, Bärbel Winkler, Rob Painting, Robert Way, Peter Jacobs and Andrew Skuce.

Dette ble resultatet:
66.4 % av forordene uttrykte ikke noe om menneskeskapt global oppvarming. 32.6 % anerkjente menneskeskapt global oppvarming.
0.7 % avviste menneskeskapt global oppvarming.
0.3 % var usikre om årsaken til global oppvarming.
Cook et al ser så videre på de tre siste linjene som 100 % og da blir de 32,6  % plutselig til 97,1 %.

Konklusjon:

  1. Det er ikke et flertall forskere (rapporter) som støtter utsagnet, kun 32,6 % i Cooks et al undersøkelse.
  2. Rapportene Cook et al viser til inneholder kun støtte til utsagnet, det vil si at de ikke fører vitenskapelig bevis for påstanden om menneskeskapte klimaendringer.

Det man kan si om dette er at Cooks arbeid er ikke vitenskapelig, det er i beste fall statistisk misbruk. Betegnelsen «vitenskapelig konsensus» er ikke bare villedende men direkte feil. Konsensus er en flertallsenighet som hører hjemme i politikkens verden og ikke i vitenskapens. Vitenskapelige spørsmål, forskning, avgjøres ikke gjennom flertallsbeslutninger. Argumentasjonen er av typen «mange sier at ….» som noen benytter i diskusjonen når de mangler valide argumenter.

La oss slippe å høre konsensusargumentet flere ganger i det som skal være saklige klimadiskusjoner.

annonse

Klimapanelet
IPCC (Klimapanelet) er ikke en forskningsorganisasjon. Det ligger i navnet at det er politisk «Intergovernmental Panel ….».

Etablert i 1988 av WMO (Bolin) og UNEP (Brundtland). WMO – World Meteorogical Organisation UNEP – UN Environmental Program. IPCC står bak Scientific Assessment Reports som støtter IPCCs misjon. De skrives av ulike personer, presumptivt med faglig (!) bakgrunn. De baseres på forskningsrapporter som understøtter IPCCs misjon, det vil si å bygge opp under påstanden om at klimaendringene er menneskeskapt. En veldig lang referanseliste, «konsensusliste», skaper inntrykk av høy tiltro til det arbeidet som er gjort. Denne forskningen benytter matematiske modeller til å fremstille prognoser for kommende global oppvarming. RSS og andre har påvist at så langt bommer disse prognosene kraftig og man konkluderer med at det er feil i modellene.

Matematiske modeller
Modellene benyttes til å visualisere det man tror kommer til å skje basert på det man mener å vite om hva som skjer i det komplekse og dynamiske systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren. Bl.a vet man at visse gasser i atmosfæren har energiabsorberende egenskaper, og så tillegger man dem i modellene en global oppvarmende effekt. Det er nettopp denne oppvarmende effekten som ikke er vitenskapelig verifisert.

Det viktige er at modellene kan aldri benyttes som vitenskapelig bevis. De baseres på antatt vitenskap men produserer ikke ny viten. Om modellene skulle stemme med virkelighetens observasjoner må den «vitenskap» de baseres på uansett være enkeltvis vitenskapelig verifisert. Utsagn som «nå stemmer målinger og modellene så mye at det er nesten 100 % sannsynlighet for at hypotesen om at klimaendringene er menneskeskapt er riktig» er feil, man kan ikke sannsynlighetsberegne vitenskap. Modellene er kort og godt ikke faktiske observasjoner!

La oss slippe denne typen argumentasjon i klimadiskusjoner.

Oppsummering
Observasjoner viser at det har vært en viss global oppvarming men på ingen måte alarmerende. Det er også åpenbart, utifra kjente fakta, at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke vil fortsette  å stige. La oss slippe påstander om at det er en ekstrem global oppvarming på gang uten at det underbygges med vitenskapelige bevis / fakta.

La oss slippe at man underbygger påstanden om en global oppvarming gjennom enkeltvis ekstreme værhendelser. Det er en høyst uvitenskapelig oppførsel.

La oss slippe å høre konsensusargumentet flere ganger i klimadiskusjoner. Det er en uvitenskapelig måte å argumentere på.

Man kan ikke sannsynlighetsberegne vitenskap gjennom bruk av matematiske modeller. Modellene er kort og godt ikke faktiske observasjoner! La oss slippe denne typen uvitenskapelig argumentasjon i klimadiskusjoner.

Menneskenes evne til å tenke rasjonelt har ikke akkurat utviklet seg. Det store flertallet lar andre tenke for seg og da får politiske føringer taket. Mennesker som styres av følelser og ikke av realisme / fakta annammer kvasivitenskap i sin argumentasjon. Kvasivitenskap og kvasiforskning får fotfeste og samfunnet føres galt avsted. Som når man gjør klima til et politisk spørsmål og ikke et spørsmål om vitenskap.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse