Menneskeskapt klima – tankespinn!?

Har CO2 noen særlig klimaeffekt?

Klima – tid for opplysning