Et banner med beskjeden "Get Ready for Global Warming" henger på broen Pont d'Alma, over statuen av en suavesoldat iført redningsvest under flommen i Paris i vinter. Foto: REUTERS/Regis Duvignau
annonse
annonse

Miljøorganisasjoner, hvordan vet dere at menneskeskapte klimaendringer ikke bare er tankespinn?

Anja Bakken Riise, Fremtiden i våre hender, kan du forklare hvorfor det ikke skulle være rent tankespinn? Unnskyld at jeg spør, du har jo sagt at det spørsmålet overlater du til de som har nødvendig kunnskap. Kan du da forklare hvem du tror på som presumptivt vet hvorfor det ikke er tankespinn? Og kan du be vedkommende komme med vitenskapelig bevis?

Silje Ask Lundberg, Naturvernforbundet, hvordan er det med deg, kan du selv forklare i vitenskapelige termer at klima er menneskeskapt, eller må du også ty til de med nødvendig kunnskap? Kan du isåfall forklare hvem det skulle være? Kan også du be vedkommende komme med vitenskapelig bevis?

annonse

Ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom, er du så kunnskapsrik at du kan forklare i vitenskapelige termer at klima er menneskeskapt? Hvis ikke, hvem støtter du deg til mht. påstanden om at klima er menneskeskapt? Kan også du be vedkommende komme med vitenskapelig bevis?

Nina Jensen, tidligere WWF leder, du hevder med stor styrke at klima er menneskeskapt, men hvor har da du det ifra? Du har vel nødvendig kunnskap til selv å kunne forklare hvorfor det ikke er oppspinn? Kan du så fremvise et vitenskapelig bevis?

La oss ikke nå igjen få kvasivitenskapelige svar/kommentarer!

annonse

Observasjoner viser at det har vært en viss global oppvarming, men på ingen måte alarmerende. Det er også åpenbart, ut ifra kjente fakta, at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke vil fortsette å stige. La oss slippe påstander om at det er en ekstrem global oppvarming på gang uten at det underbygges med vitenskapelige bevis/fakta.

La oss slippe at man underbygger påstanden om en global oppvarming gjennom enkeltvise ekstreme værhendelser. Det er en høyst uvitenskapelig oppførsel.

La oss slippe å høre konsensusargumentet flere ganger. Det er en uvitenskapelig måte å argumentere på.

Man kan ikke sannsynlighetsberegne vitenskap gjennom bruk av matematiske modeller. Modellene er kort og godt ikke faktiske observasjoner! La oss slippe denne typen uvitenskapelig argumentasjon!

Konkret gjelder det å få frem vitenskapelig bevis for en veksthuseffekt i atmosfæren som drives av CO2 og forsterkes av menneskenes utslipp av klimagasser hovedsaklig CO2. Klimagassenes påståtte egenskap er at de har et gwp – «global warming potential» eller en «radiative forcing» egenskap. Dette er størrelser som trolig baserer seg på den enkelte gass’ evne til energiopptak. Det er imidlertid ennå ikke påvist å ha en effekt i klimasystemet. De benyttes i de matematiske modellene som hittil prognostiserer svært feil i forhold til målinger.

Det er forsåvidt ikke å undres over at det ikke fremkommer et vitenskapelig bevis når man ser på proporsjonene i atmosfæren.

CO2 utgjør kun 0,04m % av atmosfæren, og menneskenes utslipp per år utgjør 0,0007 %, hvorav bare en brøkdel går ut i atmosfæren. Norges utslipp utgjør 0,0000012 % av atmosfæren, eller 0,13 % av samlet utslipp. Dette ifølge Verdensbankens anslag av 2014. Regnskapet omfatter ikke andre utslippskilder!

Om man fordobler mengden CO2 i atmosfæren, fra 0,04 % til 0,08 %, så vil det ikke endre atmosfærens egenskaper merkbart med hensyn til avgangen av energi. Dvs. en reduksjon i menneskenes utslipp får ingen effekt i det hele tatt.

annonse

Et er klart, det er uansett fullstendig bortkastet å forsøke å redusere utslippene i Norge!

Klimagassenes ekstraordinære effekt er bare oppspinn. Dette er anledningen til å føre vitenskapelig bevis for at det finnes en veksthuseffekt og at klimaendringene er menneskeskapt. Klarer man ikke det nå, må man droppe utsagnet om at klimaendringen er menneskeskapt!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon