Universitetet i Oxford har forlenget eksamenstiden for å hjelpe kvinner med å få bedre karakterer

Foto: REUTERS/Hannah McKay

Ved universitetet i Oxford, Storbritannia har man forlenget eksamenstiden for å få forbedret kvinners dårlige resultater, dette melder the Telegraph.

Matte- og IT-studenter som tok eksamen til sommeren 2017 fikk 15 minutter ekstra på å fullføre oppgavene, etter at skolen uttalte at “kvinnelige kandidater oftere kan bli negativt påvirket av tidspress” og at det derfor var nødvendig å sette inn ekstraordinære tiltak.

Dette er første gangen skolen igangsetter slike tiltak. I tidligere år har dobbelt så mange menn som kvinner blitt premiert med toppkarakterer, og i 2016 foreslo eksaminasjonsrådet ved skolen å gjøre endringer for å forbedre kvinners karakterer.

Tiltakene har hittil ikke lykkes i å få kvinners karakterer i matte og IT på menns nivå. Menn får fortsatt høyere karakterer i fagene, på tross av tiltakene igangsatt for å hjelpe kvinner spesielt, skriver the Telegraph.

Og det er kanskje ikke spesielt overraskende siden også de mannlige studentene blir gitt 15 minutter ekstra på å fullføre oppgavene.

 


Publisert: feb 9, 2018 @ 9:12 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.