Nærmere 40 millioner kroner til TV-aksjonen allerede

Det går feil vei for afghanske jenters skolegang