To av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er ansatt i faste stillinger i grunnskolen, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

To av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er fast ansatt i grunnskolen. Halvparten av engelsklærerne har ikke nok kompetanse, viser en rapport.

Dette er blant funnene i en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten skulle belyse utdanningsnivå og fagkompetanse blant undervisningspersonale som mangler fullført pedagogisk utdanning.

Rapporten viser at fagkompetansen er lavest blant dem som underviser i engelsk, og høyest blant dem som underviser i norsk.

annonse

Den høye andelen av lærere i grunnskolen uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning må ses i sammenheng med at undersøkelsen til SSB kun inkluderer lærere med stillingsprosent på minst 50 prosent.

Selv om ingen av lærerne i SSB-undersøkelsen har fullført en pedagogisk utdanning, har flertallet som underviser i matematikk, norsk eller engelsk fagkompetanse i den betydningen at de har nok studiepoeng i faget de underviser i.

Opplæringsloven krever at lærere på barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk. På ungdomsskoletrinnet er kravet 60 studiepoeng. Frem til 2025 kan også lærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, få dispensasjon fra kravet.

Store mangler i engelsk

Langt færre engelsklærere i grunnskolen oppfyller kompetansekravene enn de som underviser i norsk og matematikk. Det er også færre kvinner enn menn som har studiepoeng i faget.

annonse

– 55 prosent av engelsklærere i grunnskolen har studiepoeng i faget. Til sammenligning har 85 og 82 prosent av henholdsvis norsk- og matematikklærere studiepoeng i disse fagene, sier Biljana Perlic i SSBs seksjon for utdanningsstatistikk.

Dårligst på småskoletrinnet

Kun 32 prosent av engelsklærerne på småskoletrinnet, altså fra 1.–4. trinn, har tilstrekkelig kompetanse i faget. 64 prosent har ingen studiepoeng i engelsk i det hele tatt, viser rapporten.

– Vi ser at andelen som mangler studiepoeng i faget synker når vi kommer opp på høyere klassetrinn. 44 prosent av dem som underviser på mellomtrinnet mangler studiepoeng, mens tilsvarende andel er 14 prosent på ungdomsskoletrinnet, sier Perlic.

Flest kvinner

Rapporten viser også at sju av ti lærere uten pedagogisk utdanning er kvinner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at hele 75 prosent av samtlige lærere er kvinner. ifølge SSB. Blant kvinnelige lærere er andelen uten pedagogisk utdanning noe høyere enn hos menn.

Andelen uten pedagogisk utdanning er størst blant de unge lærerne – men her er det også et høyt antall som er i ferd med å ta en høyere utdanning.

annonse
Store variasjoner

På småskoletrinnet varierer kompetansen veldig mellom fagene, seks av ti har fagkompetanse i matematikk og åtte av ti har fagkompetanse i norsk, mens kun tre av ti har fagkompetanse i engelsk.

Både for engelsk og matematikk er andelen med fagkompetanse lavest på små skoler. I norsk er andelen minst både på de største og de minste skolene. Det er noe høyere fagkompetanse på ungdomsskoler enn på barneskoler og på kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon