Statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

De siste dagene har det vært mye diskusjon om og kritikk mot kommentarfeltet og karakteristikkene som kommer der.

En rekke kjente provokatører på venstresiden har selvfølgelig brukt rasismebeskyldningene mot både Resett og meg. Etter oppfordring fra Eivind Trædal i Aftenposten, hev også statsminister Erna Solberg seg også på i debatten og tok tydelig avstand fra Resett i sine kommentarer til Klassekampen tidligere i uken.

På selveste kvinnedagen gikk hun enda lengre. I en artikkel fra NTB heter det at «Erna Solberg tok et oppgjør med det hun kaller «rasistiske beskyttelsesgrupper» etter et frokostmøte med minoritetskvinner i statsministerboligen 8. mars.»

annonse

– Om det er snakk om grupper eller noe som er organisert på annen måte, skal jeg ikke ha sagt. Men det er mye hets i sosiale medier mot personer med innvandrerbakgrunn, sa statsministeren til NTB.

Solberg mener deler av hetsen som Ali er møtt med, må betraktes som rasisme. Bruken av ordet «hettemåke» om den hijabkledde unge kvinnen er et slikt eksempel,» sa statsministeren ifølge NTB.

– Jeg mener det er rasisme, kanskje også religiøs rasisme. Det er snakk om hets mot muslimer som stikker hodet fram i debatten, sier Solberg.

– Det er viktig å ikke slenge rundt seg med rasismebegrepet. Det synes jeg av og til blir gjort. Men når du bruker kjennetegn ved personer som den enkeltes kulturbakgrunn eller etnisitet så er det et preg av rasisme i det, sier hun.

annonse

Kommentar

Solberg gjør seg flid med å ikke nevne Resett eller meg med navn, men er det likevel oss hun sikter til? Hva tenker folk når hun kommer med denne kritikken? Har vi for høye tanker om vår egen betydning, eller er det noen andre enn Resett som har vært nevnt i forbindelse med Sumaya Jirde Ali de siste dager? Uttrykket «hettemåke» skriver seg fra vårt kommentarfelt. Mener statsministeren altså at vi slipper til rasisme? Er det Resett hun henviser til når hun bruker begrepet «rasistiske beskyttelsesgrupper», og det hun kaller «noe som er organisert på andre måter»?

Et utvalg menige kommentatorer har de siste dagene gjort flittig bruk av begrepet «rasisme» og «rasister» om så vel Resett som undertegnede selv. Slikt har fått stå på trykk i blant annet Aftenposten, Dagbladet, Stavanger Aftenblad og BT. Stort sett er det kjente «anti-rasister» som har vært på banen. Noen har også sluppet til folk fra venstresiden med kriminelt rulleblad til å kaste hets mot Resett, eller meg eller leserne våre. Snart må vel Resett ansette en egen person bare til å skrive klager til PFU.

Og nå har altså statsminister Erna Solberg også kastet seg på i klubben som kaller andre borgere av dette landet for rasister. Ironisk nok gjør hun det samtidig som hun kritiserer utrykket «hettemåke». Ja, og sammenlikningen med denne fuglearten skal altså være tilstrekkelig til dommen om at man er rasist.

Men jeg tror vel de fleste som behersker norsk språk vil være enig i at ordet rasist ikke er noen hedersbetegnelse det heller. Ja, det er betydelig verre enn hettemåke. Tidligere hadde vi noe som het «rasisme-paragrafen» i straffeloven. Nå faller dette inn under § 185 Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.

annonse

Det var (og er) ulovlig å komme med rasistiske ytringer. Er statsministeren klar over at hun beskylder folk for lovbrudd? Og hva mener hun med «religiøs rasisme»?

Man kan kanskje si at det har gått inflasjon i rasismebeskyldningen inntil et punkt hvor det ikke lenger har injurierende effekt. Men det gjelder vel mest alt det som slenges ut på twitter og Facebook. Det blir noe annet når det står om navngitte personer i landets største aviser. Og når det i tillegg kommer fra statsministeren, er det ikke lenger noen spøk.

Det går på sikkerheten løs

Ser statsministeren at det hun sier kan tas inntekt av ekstremister? Tror Erna Solberg at det er uten konsekvenser å omtale sine egne innbyggere på den måten? Inntil videre konsentrerer disse venstreradikale gruppene seg på å kontakte annonsører og si at Resett er rasistisk og at de ikke bør annonsere der. Men disse menneskene er ikke pasifister. De lider under de samme psykologiske mekanismer hvor terskelen for vold senkes når andre mennesker blir «dehumanisert». Og med begrepet rasist hengende over seg, er man av de mest forhatte menneskene i dette landet. Rasismeanklagen er rett og slett en svært alvorlig beskyldning å rette mot folk dersom den blir hengende.

Der er ikke slik at den ytterste venstresiden ikke tyr til vold. Tvert imot. Her er Blitz-miljøet aktivt. I tillegg snakker vi om spørsmål som dreier seg om islam, gjennom hijab-spørsmålet. Her kan da ikke statsministeren være ukjent med den voldskulturen som råder. Enkelte av oss i Resett må allerede gå med voldsalarm. Har hun glemt hva som har skjedd gjentatte ganger i Europa tidligere?

Og vi har altså familie, venner, barn og et liv i samfunnet. Og en ting er anseelse og tap av inntekter, men kan hun forestille seg muligheten av at hun egger opp en stemning som kan få konsekvenser for sikkerheten vår? Vi håper statsministeren konsulterer sin justisminister og ber om å få en evaluering fra PST på hva hennes egne uttalelser kan ha å si for sikkerheten til de hun peker på som rasister. En alvorlig skade har allerede skjedd, men la oss forvente at hun tar til vettet og gir oss en beklagelse.

Rettsvesenet neste?

Vi hadde håpet at det gikk an å føre en debatt i Norge mellom de ulike sidene, på en demokratisk måte i det offentlige rom, men nå begynner vi å tvile. At det forekommer kommentarer fra anonyme personer eller på Facebook om «hettemåke» som henvisning til det kvinneundertrykkende plagget hijab, kan da umulig rettferdiggjøre at nær samtlige av norske massemedier samt statsministeren tyr til rasismebeskyldninger.

Det kan også synes som om det er en total mangel på forsiktighet i det norske etablissementet for hva det er lov å utsette andre mennesker urettmessig for. Kan man bare rette påstander om at andre mennesker er rasister fordi man ikke liker meningene deres? Og hvordan skal man godtgjøre at det stemmer at noen er rasister? Det kan tyde på at offentligheten gjennom en demokratisk debatt ikke klarer å komme frem til en balanse i dette, og at det derfor er et spørsmål som rettsvesenet må avgjøre.

Vår påstand er naturligvis at vi ikke er rasister, og så får det bli statsminister Erna Solbergs oppgave å overbevise retten om at vi faktisk er det. Bevisbyrden ligger hos henne. Alternativt får hun klargjøre hvem hun retter rasismebeskyldningene mot, annet enn oss.

Og hvis dette er en takk for sist fra statsministeren til Resett fordi vi kastet litt åkerjord i regjeringsforhandlingene i januar, har hun en svært lite gjennomtenkt måte å gjøre det på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon