HUNDERFOSSEN 20100705. Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / Scanpix
annonse

I en meningsmåling utført av Sentio, på oppdrag fra Isabell Dahl etter en innsamlingsaksjon, er et klart flertall av de spurte imot norsk tilknytning til EUs energibyrå.

På spørsmål om respondentene ønsket at Norge skal bli med i ACER og slik sett bli en del av EUs energiunion, svarte hele 52,3 prosent nei, mens kun 8,8 prosent svarte ja til medlemskap. De resterende 38,9 prosentene svarte «Vet ikke».

Det er høyrevelgerne som i størst grad er positive til norsk inngåelse i ACER. 17,4 prosent sier «Ja» til medlemskap, mens 45,7 prosent svarte «Nei». 47,9 prosent av Arbeiderpartiets tilhengere er negative til tilknytning og 16 prosent positive. Blant Fremskrittspartiets velgere svarte 67,9 prosent nei og 2.9 prosent ja på dette spørsmålet.

annonse

Motstanden er størst hos menn, med 59,4 prosent, men også blant de som svarte ja til tilknytning var det flest menn (11,6 %). Blant de kvinnelige respondentene svarte 6 prosent ja til tilknytning, mens 45,2 prosent sa de ikke ønsket at Norge skal gå inn samarbeidet.

41,7 prosent av de spurte mener at tilknytning til EUs energibyrå innebærer en suverenitetsavståelse som krever 3/4 flertall i Stortinget. 10,8 prosent svarte nei på dette spørsmålet.

75,3 prosent sier de synes norske energiressurser primært bør brukes til å sikre langsiktig rimelig strøm til vanlige norske forbrukere og norsk industri, mens 8,9 prosent av de spurte mener ressursene i stedet bør brukes til det som gir størst avkastning til enhver tid.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse