Ungt par går tur med sitt lille barn i barnevogn. Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
annonse
annonse

Det finnes mange historier om lønnsdiskriminering av kvinner på arbeidsmarkedet og flere teorier om hva som egentlig ligger bak. Per dags dato finnes det dog ingen akademisk konsensus på hva som er hovedgrunnen(e) til denne realiteten, men dette kan nå forandres. Rykende ferske studier har nemlig forsket på problemstillingen og kommet til den samme konklusjonen når det kommer til den dominante utløsende faktoren. Det som gir desidert størst utslag på lønnsavviket mellom kjønnene er det å få barn.

Disse nye forskningsprosjektene fra Danmark (februar 2017), Sverige (april 2018) og New Zealand (mai 2018) identifiserer den samme hovedgrunnen bak de opplagte lønnsforskjellene mellom kjønnene. Studiene er klare på at foreldreskap forverrer allerede eksisterende lønnsforskjeller. Å bli forelder har en mye større negativt påvirkning på lønnsutviklingen til kvinner enn menn. Kvinner – spesielt de med høy inntekt – opplever en vesentlig lavere månedlig inntekt og timelønn etter første barnefødsel sammenlignet med menn.

Forskningen underbygges av empiriske observasjoner som kartlegger arbeidsrutinene til både far og mor etter en barnefødsel. Den sier at nybakte mødre generelt reduserer sin sysselsetting dramatisk, eller foretrekker deltidsarbeid hvis de fortsetter i jobb, og viser til at i gjennomsnitt er bare tre av fem nybakte mødre i betalt arbeid når barnet deres fyller et år. På den andre siden forandres nybakte fedres arbeidsrutiner knapt i det hele tatt.

annonse

Forskningen konkluderer med at selv om kvinner går tilbake til lønnet arbeid raskt etter fødsel, opplever de likevel en dramatisk og vedvarende langsommere inntektsvekst i forhold til tidligere. Disse forskjellene fortsetter å øke jo lenger kvinnen er borte fra betalt arbeid. Mødre har derfor en større sannsynlighet til å ha en vedvarende mye lavere inntekt i løpet av livet sammenlignet med menn som blir fedre, uansett om de kommer seg tilbake til jobb raskt, eller ikke.

Studiene konkluderer med at endringer i sysselsetting og inntjening for kvinner etter fødselen sannsynligvis er relatert til sosiale normer og kvinners unike evne til å amme. De konkluderer videre med at det vil bli vanskelig å oppnå full lønnslikestilling på arbeidsmarkedet før det er like vanlig for pappa å være hjemme hos barna som det er for mamma.

Til slutt insinuerer forskerne at mange mødre kanskje faktisk ønsker å ta seg fri fra jobben for å være med sine barn, men sier likevel at dette bør være et personlig valg og ikke resultatet av tradisjonelle (påtvungne) kjønnsroller.

Les mer:

annonse

New Zealand Ministry for Women. Parenthood and labour market outcomes, mai 2018.

Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy.The Career Dynamics of High Skilled Women and Men: Evidence from Sweden, 25. april 2018.

Henrik Jacobsen Kleven, Camille Landais, Jakob Egholt Søgaard. Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark, februar 2017.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon