Figurene nedenfor er gjengitt etter tillatelse fra professor Ole Humlum, Universitetet på Svalbard (UNIS).

annonse

Vi alle snakker om været, nå mer enn noensinne, eller i det minste siden 1947. Kuldebølgen i mars-april har vi glemt, særlig vi som bor på Østlandet. Nå kommer spådommene om enda varmere vær i fremtiden – «klimaforandringene» skal jo bankes inn i varmen.

Det usedvanlig varme været i store deler av Norge (og Sverige) bør nok sees i sammenheng med temperaturutviklingen for kloden som helhet. Her presenteres noen sentrale oversiktsbilder og grafiske fremstillinger.

Konklusjonen fra denne presentasjonen er at klodens temperatur er på vei ned.

De to toppene har som årsak El Niño, slik at nå observeres en global temperaturnedgang som antas å fortsette noen tid til, antatt til neste El Niño. Merk at det er tre såkalte målemetoder – den som blant uavhengige meteorologer er ansett som den mest riktige er målinger fra satellitt, som benyttes her og i alle andre sammenhenger i undertegnedes artikler om klima.

Skogbranner

Til slutt skal det knyttes noen kommentarer til de tragiske skogbrannene i Sør-Norge og særlig i Sverige. Det er fra botanikere forsøkt forklart at lynnedslag og derpå følgende skogbranner er en del av naturens tilpasninger, prosesser som virker foryngende og fornyede både på plante- og dyrelivet.

Vi mennesker forsøker, som vi kan forvente, å slukke slike skogbranner snarest mulig, særlig de som truer bebyggelse. Med dette følger at den naturlige fornyelsen stoppes, og det samles over tid en god del tørt og svært brennbart plantemateriale. Når så en markant tørkeperiode inntrer, som i 1947, vil store skogbranner uvegerlig inntre. Dette er en forklaring som ikke hjelper de som ser sine hjem truet ved skogbranner, heller ikke utslitte brannmenn. Det er imidlertid enda en påminnelse at å «tukle» med naturen har en nedside!

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.