Tina Bru fra Høyre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Tina Bru fra Høyre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Tina Bru har som Høyres klimapolitiske talsperson gått ut med en rekke tvilsomme påstander i en tekst på partiets nettside. Teksten finnes også på Høyres facebookside, og deler er gjengitt i Aftenposten.

Det er en rekke problemer med teksten til Tina Bru. Jeg tar her noen eksempler:

«..trenden vi har sett de siste årene med mer ekstremvær»
Usann påstand. Nedbøren er rimelig stabil over ¾ av landarealet. For orkaner, taifuner og sykloner er trenden synkende både for frekvens, styrke og økonomisk skade ift GDP. Jfr IPCCs SREX-rapport og Maue 2012. I tillegg har Dr. Pielke jr. analysert hva dataene viser i forhold til SREX-rapporten: Flomskader i USA har sunket med 75 % siden 1940. Tilsvarende for Norge, der dødeligste flom fant sted i 1789 med Storofsen. Alarmene i media om flere ekstremværeffekter er gale. Statistikk viser det motsatte. Ekstremvær-dødelighet er sterkt avtagende, både globalt og for Norge.

annonse

«Global oppvarming er et stort problem.»
Usann påstand, jfr siste hovedrapport, WG1, kap 9, side 769 boks 9.2, som bekrefter at en varmepause inntraff i 1998 og at det etter dette ikke har vært signifikant global oppvarming. Den seriøse delen av debatten dreier seg om hvorvidt global oppvarming eller nedkjøling kan bli et problem i fremtiden.

«…klimaforandringene er en sannsynlig forklaring på sommeren»
Usant, jfr meteorologisk institutt i Bergen som har vært i media og forklart at juliværet skyldes et naturlig blokkerende høytrykk.

«Temperaturutviklingen de siste 50 årene har vist økende temperaturer»
I beste fall upresist, etter 1950 har det kun vært signifikant global oppvarming i årene 1977-98. Det var en tilsvarende sterk varmeperiode sentrert rundt 1930-årene, etterfulgt av en 35-årig global nedkjøling.

annonse

«På 100 år har den globale temperaturen steget med én grad»
I beste fall upresist, det har blitt ca 0,8 grader varmere siden 1880, og det er fortsatt ca 0,7 grader kaldere enn da Norge ble samlet til ett rike for noe over 1000 år siden. All temperaturøkning inntil 2,2 grader Celsius er utelukkende til fordel for fattig og rik, iht. IPCCs hovedforfatter Dr. Richard Tol.

«Klimaforskere mener det er omtrent 100 % sannsynlig at dette skyldes menneskelig aktivitet»
Usant. FNs klimapanel mener at mer enn 50 % av oppvarmingen etter 1950 skyldes våre utslipp. Dette er utelukkende basert på klimamodeller som i beste fall er villedende.

Det anbefales forøvrig at Tina Bru lærer seg på skjelne mellom politisert klimaforskning og ekte naturvitenskap. Teksten avslører manglende viten om vitenskapelig metode. Det spiller ingen rolle hvor mange politikere eller forskere som mener noe er sannsynlig. Det eneste som spiller noen rolle er hva som observeres i naturen

IPCCs hovedrapport fra 1990 er klar på at det ikke eksisterer noen observasjoner som viser entydig at våre utslipp påvirker klimaet målbart.

Siden man i Høyre har gått inn for å legge klimaavgifter på landbruket (prompende/rapende sauer og kuer), anbefales denne rapporten både for Tina Bru og andre i Høyre. Den viser at slike avgifter er mer truende for matforsyningen enn klimaendringene.

«Heldigvis har vi en regjering som fører en ansvarlig klimapolitikk»
Usant. Regjeringen fører en klimapolitikk helt uten noen seriøs naturvitenskapelig forankring.

Med en årlig prislapp på over 20 milliarder (statsbudsjettet 2015 21,5 milliarder) er Høyres klimapolitikk også økonomisk uansvarlig uten forankring i fakta.

Min konklusjonen er at Tina Bru er uskikket til å være Høyres klimapolitiske talsperson, forutsatt at Høyre ønsker å fremstå som et seriøst parti.

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon