Sørkysten av Grønland 12 mars i år. Foto: REUTERS/Lucas Jackson
annonse

University of Alabama, Huntsville (UAH), publiserte i går de satellittmålte temperaturene for august. Tallene viser at den globale gjennomsnittstemperaturen falt med 0,13 grader fra juli til august.

Illustrasjon: Dr. Roy Spencer

Den globale temperaturen er dermed nede på det samme nivået som i 2001-2002, dvs 0,19 grader over gjennomsnittet for perioden 1981 til 2010. Samlet har den globale temperaturen nå falt med 0,66 grader siden toppen i februar 2016. Temperaturtoppen inntraff under den kraftige El Niño-hendelsen i 2015-2016.

Regionalt stikker spesielt USA og Australia seg ut. Gjennomsnittstemperaturen for fastlands-USA (US 48) falt med 0,44 grader fra juli til august, mens Australia opplevde et fall på hele 1,12 grader.

annonse

Også i Arktis har temperaturene sunket, og smeltesesongen på Grønland endte rundt 20. august.  Etter en vinter og vår med kraftig vekst i ismassen, synes det dermed klart at akkumulert vekst for 2017-2018 sesongen endte på drøyt 550 Gigatonn.

Illustrasjon: DMI

Oppdaterte temperaturkart forventes publisert førstkommende tirsdag, melder Dr. Roy Spencer (UAH) på sin blogg. Disse kartene er tilgjengelige her.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.