Harald Stanghelle (62) er leder i Norsk Redaktørforening. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Norsk Redaktørforenings styre har i dag behandlet søknad om medlemskap fra Helge Lurås, redaktør i Resett. Et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem.

annonse

– Det er flere viktige grunner til at Helge Lurås ikke oppfyller de krav NR setter til medlemskap, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle.

annonse

Han trekker fram tre forhold som ligger til grunn for styrets vedtak:

·         gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner

·         tilbudet om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt

annonse
annonse

·         oppfordring til boikott av andre medier

– Redaktørforeningens styre er ingen presseetisk domstol, men når et av vilkårene for medlemskap er at man er forpliktet på Vær varsom-plakaten, er det naturlig å se på en søkers praksis med tanke på denne etikkplakatens intensjoner. Spesielt når vi får en søknad fra en fersk redaktør uten journalistisk eller redaktørfaglig bakgrunn i et relativt nyetablert medium. Det har vi gjort når det gjelder Resett, og vi ser at både når det gjelder kommentarfeltene og i omtalen av dagsaktuelle hendelser, er det gjentatte klare brudd på den saklighet som Vær varsom-plakaten forplikter oss til, sier Stanghelle.

Utover dette har en konkret sak som ble kjent i januar i år, hatt særlig betydning for styrets beslutning:

– Resett-redaktørens formidling av tilbudet om et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt for at vedkommende skulle fortelle en ufordelaktig historie av privat karakter om en norsk politiker, bryter fundamentalt med norsk presseetikk. NR kjenner ikke noe tilsvarende eksempel fra medienes etikkhistorie på at en redaktør har påtatt seg et slikt formidlingsoppdrag, påpeker Harald Stanghelle.

NR-styret er kjent med eksempler på betalingsjournalistikk som er blitt felt i Pressens Faglige Utvalg, men ikke en slik formidlingsrolle som Resett-redaktøren aksepterte.

Stanghelle understreker at Norsk Redaktørforenings medlemmer selvsagt står fritt til å angripe andre redaktørers meninger og medier.

– Resett-redaktøren går imidlertid et problematisk skritt videre når han oppfordrer til det som må oppfattes som en boikott av andre medier enn sitt eget.

Stanghelle viser til Helge Lurås’ kommentar «Avvenning fra MSM» publisert i Resett 1. juli 2018.

– Oppfordringen «Ikke åpne nettsider som dere en gang frekventerte jevnlig. Slett appene og bokmerkene fra MSM. (…) Å kutte ut de etablerte mediene en hel måned kommer til å føles godt» bryter fundamentalt med hele idegrunnlaget for NR der nettopp å stimulere til ytringsmangfold er en bærebjelke. NR finner det uforenlig med medlemskap i organisasjonen å oppfordre publikum til å boikotte andre medier, sier Stanghelle.

Han understreker at et avslag på medlemskap i Norsk Redaktørforening selvsagt ikke betyr innskrenkning av Helge Lurås sin rett til å ytre seg.

– Vi vil kompromissløst forsvare hans ytringsfrihet og rett til å etablere medier med alternativt ståsted. Vi konstaterer imidlertid at Lurås selv – med sin «slett appene»-oppfordring – går på tvers av NRs mål om økt bruk av redaktørstyrte medier, sier Stanghelle.

Han legger til at Resett er et forholdsvis nytt nettsted, at NR-styrets vurdering er basert på dagens praksis og at denne kan forandre seg.

– Det står Resett-redaktøren fritt til å sende inn en ny søknad på et senere tidspunkt. NR vil være åpen for videre kontakt med Helge Lurås, avslutter styrelederen i Norsk Redaktørforening

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.