NTNU i Trondheim. Foto: Wikimedia Commons. Shekko.
annonse

Universitetsavisa ved NTNU i Trondheim skriver om førsteamanuensis Øyvind Eikrems intervju i Resett, og hvordan forskeren ble refset av instituttleder og innkalt til møte på hennes kontor på grunn av sin medvirkning i Resetts sak.

Det var for om lag en uke siden at Resett skrev om dobbeltdrapet begått av en enslig mindreårig asylsøker og i den forbindelse snakket med Øyvind Eikrem om de afghanske asylsøkernes traumer og kulturelle ballast. I går kunne Resett rapportere at intervjuet har skapt kraftige reaksjoner ved NTNU.

I en e-post til Eikrem, som også ble sendt til Resett, skriver instituttleder Riina Kiik at som følge av Eikrems medvirkning i Resetts nyhetssak har «hele instituttets omdømme blitt skadet». Nå rapporterer Universitetsavisa at Kiik også kalte Eikrem inn til et møte på hennes kontor.

annonse

Eikrem forteller at han opplevde instituttleder Kiik som svært sint, og at stemningen på møtet var ubehagelig.

– Jeg opplevde ingen interesse for å diskutere sakens innhold, nemlig mine uttalelser, men derimot at fokuset var på instituttets omdømme og posisjon, sier Øyvind Eikrem til Universitetsavisa.

Nestlederen ved instituttet, professor Edgar Marthinsen, hevdet i en e-post at Eikrem ikke overholder instituttets verdinormer. Han oppfordret Eikrem til å «gå i seg selv» fordi uttalelsene visstnok ikke skulle stemme overens med «våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse». Marthinsen har dessuten også påstått at Eikrem hadde et meningsinnlegg i Resett like før selve intervjuet ble publisert, i en e-post som også ble sendt til Resett. Nestleder Marthinsen bekreftet senere overfor Resett at han står fast ved denne påstanden.

– Jeg er ikke senil, sa professoren.

Resett-redaktør Helge Lurås har på sin side avvist at noe slikt meningsinnlegg skal ha vært publisert.

Øyvind Eikrem ønsker at ledelsen gir ham en beklagelse. Som følge av ubehaget rundt saken er akademikeren blitt sykmeldt. Han ønsker også en avklaring fra NTNU sentralt om hvilken ytringsfrihet ansatte har.

annonse
annonse

Rektor Gunnar Bovim befinner seg i Brüssel, og Universitetsavisa har lyktes i å få en kommentar fra ham om saken. Han sier at ansatte ved NTNU skal kunne la seg intervjue av Resett, og understreker at ytringsfriheten er absolutt.

– Jeg kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett. Alle nettsteder som holder seg innenfor loven må kunne være tillatte samarbeidspartnere for NTNU-ansatte, sier Bovim.

Også dekan Marit Reitan sier i et eget intervju med Universitetsavisa at de vitenskapelig ansatte ved NTNU kan uttale seg til «de medier som de ønsker». Hun sier også at Eikrems uttalelser er innenfor hva det er akseptabelt for en vitenskapelig ansatt ved NTNU å ytre.

Når Reitan blir spurt om hva hun tenker om Riina Kiiks uttalelse om at Eikrem skadet ISAs omdømme, svarer hun at hun selv ville ordlagt seg annerledes.

– Jeg er trygg på at ledelsen ved instituttet håndterer denne saken. Samtidig ville jeg nok ha ordlagt meg på en litt annen måte. Alle våre medarbeidere har som sagt full ytringsfrihet.

annonse

Reitan forteller at instiuttleder Kiik og nestleder Marthinsen og dekanen selv har blitt enige om at det er dekanen, det vil si Marit Reitan, som uttaler seg på vegne av ledelsen i denne saken.

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon