Yale University. Pixabay. Foto: 12019

Identitetspolitikken har fått enkelte utslag som nå ender i rettssalen. Studenter med asiatisk bakgrunn saksøker Yale og Harvard fordi de blir diskriminert pga. sin rase. Siden asiatiske studenter gjør det langt bedre enn gjennomsnittet i fag som matematikk, blir f.eks. svarte studenter med lavere karakterer forfordelt og prioritert i inntaksprosessen. Uten at det tas hensyn til sosio-økonomiske forhold.

annonse

Det betyr i praksis at sønnen til Colin Powell kan rykke frem i køen i konkurranse med en kinesisk søker som har vokst opp i slummen, eller jobbet seks timer om dagen hele barndommen i familiens kinarestaurant.

Nøkkelordet er «mangfold». Yales president Peter Salovey sier:

– Vi vil med full styrke forsvare vår evne til å skape et mangfoldig og utsøkt akademisk fellesskap.

Han påpeker at studentgruppen ved Yale har blitt mer «mangfoldig» på ulike måter, og fokuserer på at det har vært en økning i antall studenter fra familier med lav inntekt, og at andelen studenter med asiatisk bakgrunn har økt.

– Jeg vil understreke vår klare overbevisning: mangfold er en av grunnverdiene ved vårt universitet.

Trumps administrasjon har jobbet for å endre praksisen med å fokusere på rase. De mener det er akseptabelt å sette av studieplasser til studenter med potensiale fra familier med lav inntekt. Men de vil avslutte den politikken som ble initiert av Obamas administrasjon – at man bruker rase for å bestemme hvem som skal få disse ettertraktede studieplassene.

Justisdepartementet har offentlig støttet søksmålet, noe som skjer svært sjelden.

Årsaken til at asiatiske studenter blir diskriminert, er fordi de i gjennomsnitt gjør det langt bedre i matematikk enn f.eks. svarte studenter.

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.