NTNU i Trondheim. Foto: Wikimedia Commons. Shekko.
annonse
annonse

For en stund siden kunne Resett rapportere at førsteamanuensis Øivind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU ble kalt inn på teppet etter at han ble intervjuet av Resett i forbindelse med det omdiskuterte dobbeltdrapet i Trondheim, som involverte såkalte enslige mindreårige asylsøkere.

I intervjuet pekte Eikrem blant annet på at det var snakk om traumatiserte mennesker fra en kultur der voldelig disiplin er langt mer akseptert enn det generelt sett er i norsk kultur. Ledelsen ved ISA reagerte raskt med å kalle Eikrem inn på teppet, og instituttleder Riina Kiik refset forskeren i en e-post, som også ved en feiltagelse ble sendt til Resett.

– Jeg ønsker gjerne at ting avklares, hvis det er noe å avklare på møte og muntlig, og ikke via e-post. Og hva gjelder omdømme, så er hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står frem som forsker og førsteamanuensis ved ISA, het det i e-posten fra Kiik, rettet mot Øyvind Eikrem.

annonse

Senere kom imidlertid rektor Gunnar Bovim på banen, og han presiserte at han ikke kunne se noe galt i at ansatte ved universitetet uttalte seg til ulike medier, Resett inkludert. Trass i denne holdningen hos NTNUs øverste ledelse, ble altså Eikrem kalt inn til møte og refset. Resett har nå fått tilgang på ny dokumentasjon, som avslører mer om hvorfor dette skjedde.

En del av begrunnelsen for instituttledelsens reaksjon på Resetts-intervjuet bunner i tre klager sendt per e-post. Resett har fått tilgang på to av e-postene, da den siste er unntatt offentlighet.

En av e-postene ble sendt av Berit Berg, som er professor i sosialt arbeid ved NTNU og tidligere aktivist fra ytre venstre. I hennes klage til NTNU hevdes det at Resett er «et ytterliggående nettsted som formidler høyrepopulistiske holdninger». Om Øyvind Eikrems medvirkning i Resett skriver Berg blant annet følgende:

– Jeg mener han har holdninger som ikke er forenelig med det vi står for ved vårt institutt – i særdeleshet ikke i en utdanning som retter seg mot arbeid med barn og unge i sårbare situasjoner. Det er ikke første gang han er ute med kontroversielle uttalelser. Vi må snakke om hvordan dette kan følges opp. Selv om han ikke sier han snakker på vegne av institutt for sosialt arbeid, presenteres han som førsteamanuensis ved ISA. Jeg mener det finnes grenser for hva vi skal akseptere av holdninger når han uttaler seg om spørsmål som er en sentral del av utdanningene våre.

annonse

Videre mener hun at Eikrem uttaler seg på «en nedlatende og hoverende måte», uten at hun spesifiserer hva hun mener med det. Hun ber ledelsen om å reagere overfor Eikrem.

Berit Berg uttalte seg nylig om dobbeldrapet i Trondheim og om Eikrems intervju i Resett til Universitetsavisa. Da sa hun at «det er mennesker som dreper, og ikke kulturen deres», en uttalelse hun fikk kraftig kritikk for, blant annet i meningsinnlegg i Resett, da det av mange ble oppfattet som at hun forsøkte å minimere kulturens betydning for menneskelige handlinger og reaksjoner.

Det finnes imidlertid gode grunner til å stille spørsmål ved Bergs motiver i denne saken. Hun har tidligere vært medlem av det svært ytterliggående AKP-ml, og har dessuten hatt en fremtredende rolle i den venstreekstreme studentorganisasjonen Rød Front på 70-tallet.

Den andre e-posten som Resett har fått tilgang til ble skrevet av en svært innvandringsliberal aktivist, som hverken er ansatt eller student ved NTNU. Resett kjenner vedkommendes identitet, men har valgt å anonymisere personen.

I e-posten kaller aktivisten Resett for en av «hovedsprederne» av et hat hun mener dreier seg om såkalt fremmedfrykt og rasisme. Hun beklager seg over kommentarfeltet under Resett-artikkelen om dobbeltdrapet.

annonse

– Synes dere at dette er NTNU verdig? Ønsker NTNU å få sitt gode navn og rykte ødelagt på denne måten?, spør aktivisten i e-posten.

I denne e-posten skriver avsenderen også at det er ønskelig at beskjeden forblir konfidensiell, da vedkommende «vet hva Resett og deres følgere er i stand til å utføre av hevn mot privatpersoner».

– Hva som publiseres der inne «setter standarden» for hvordan deres svært fremmedfientlige (og ofte ustabile) følgere senere kommer til å oppføre seg i «vanlige» kommentarfelt inne hos for eksempel Nettavisen, VG, Dagbladet osv. Hatet legitimeres. Resett (Helge Lurås) oppildner inne hos seg selv sine følgere til bristepunktet, for til slutt å sende dem ut i «krig» i flokk til andre «vanlige» kommentarfelt, skriver vedkommende i sin melding.

Denne siste e-posten kom altså fra en privatperson, som ikke har noen forbindelse til NTNU. I tillegg dreier det seg om en aktivist, som har formidlet svært innvandringsradikale standpunkter, blant annet på Facebook

Således er det kun den første e-posten som innehar en viss tyngde, men også denne er skrevet av en person, Berit Berg, som nevnt har vært delaktig i svært ytterliggående venstrevridde grupperinger. Overfor Universitetsavisa presiserer hun at hun står ved sin uttalelse i e-posten til instituttledelsen ved ISA.

– Jeg synes hans beskrivelse av kollegers faglige innfallsvinkler på denne måten – og bruken av ord som naiv, hjelpesløse stakkarer, små barn, Hakkebakkeskog-mentalitet – er langt over grensen for hva en kollega og fagperson sier, mener hun.

Når Resett ringer Berit Berg for en kommentar på forholdene, avviser professoren umiddelbart forsøket på kontakt.

– Jeg har ikke tenkt å snakke med deg, sier Berg før hun umiddelbart legger på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon