Justisminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på plass i Fredrikstad havn i september, der militære kjøretøyer og materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture ble losset. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Riksrevisjonens rapport 25.10. vedrørende anskaffelsen av maritime helikoptre til Forsvaret, feller en knusende dom over Forsvarsdepartementets inkompetente embetsverk, flere forsvarsministre fra både Arbeiderpartiet og Høyre som i beste fall kan karakteriseres som skjødesløse og flere forsvarssjefer som åpenbart ikke har gjort jobben sin.

Manglende og uprofesjonelt kontraktarbeid, dårlig planlegging, manglende styring og koordinering har kostet skattebetalerne dyrt. Hele prosjektet er på 8 milliarder kroner.

Leveringen av helikoptrene tar minst 14 (fjorten!) år lenger enn forutsatt. Det har redusert Sjøforsvarets operative evne og svekket vår forsvarsevne i alle disse årene.

annonse

Anskaffelsen forventes i beste fall ferdig levert først i 2022. Det er bestilt 14 helikoptre hvorav 7 omsider er levert. Av de 7 som er levert er det bare ett (!) som er flyvedyktig.

Helikoptrene har store mangler både hva angår operativ kapasitet, flytid og tilgang på reservedeler. De har langt høyere driftskostnader og et vedlikeholdsbehov som er hele 15 (femten!) ganger større enn forutsatt.

Stortingets forutsetninger vedrørende anskaffelsen er ikke oppfylt og Stortinget, er ifølge Riksrevisjonen, blitt ført bak lyset ved mangelfull rapportering.

Dette får vi vite bare en uke etter Riksrevisjonens like knusende rapport 18.10. om den manglende objektsikringen. Det er en skandale for seg at Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, tre år etter tidsfristen som Stortinget selv satt og hele 7 år etter Utøya og regjeringskvartalet ble lagt i grus, fortsatt ikke har sørget for at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter er i samsvar med Sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

annonse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) legger seg flat etter Riksrevisjonens kritikk og er i hovedsak enig i framstillingen, men bedyrer at det allerede er gjort grep og at «nu skal alt bli så mye bedre». Han følger således en veletablert tradisjon i norsk statsforvaltning hvor ingen, nesten uansett, blir stilt personlig til ansvar, men i stedet slipper unna med å bedyre at alt skal «fra nå av bli så mye bedre».

Det minner ikke så rent lite om hvordan Jens Stoltenberg unnlot å ta ansvar for den manglende sikkerheten som muliggjorde 22/7 og som Gjørv-rapporten så brutalt blottstilte. Han mente at han «tok ansvar» ved å bli sittende slik at han kunne rette opp feilene. Er det å ta ansvar?!?

Dette er absurd! I de fleste andre siviliserte land med en tilregnelig statsforvaltning og i næringslivet ville han, Justis- og Forsvarsminister og Stabssjefen ved Statsministerens kontor blitt sparket på dagen.

Det samme gjelder den skandaløse helikoptersaken og den manglende objektsikringen. Er det ingen i FDs embetsverk som blir stilt til ansvar for dette? Er det ingen i politisk ledelse som blir stilt til ansvar overfor Stortinget?

Hvordan er det mulig? Milliardbeløp av skattebetalernes penger er blitt ødslet bort? Landets og befolkningens sikkerhet blir behandlet med en uforståelig skjødesløshet? Stortinget er bevisst feilinformert? Er det ingen som blir stilt til ansvar? Hva pokker er det som skjer?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon