Norge har inngått avtale om mulig militært bidrag til Niger