Illustrasjonsbilde. Demi Moore på premieren av G.I. Jane i august 1997. Photo by Fred Prouser REUTERS
annonse
annonse

Dette er Stavrum sin «punch line» i sin forsvarstale for kvinner i forsvaret. Dette kan ikke kalles noe annet en oppfordring til «No platforming» fra Stavrum. Og det er Morgenbladets sin melodi, Stavrum. Ja du vet hun med tomaten i tryne på Lurås. Så den greinen er liksom opptatt…. Got it?

Ja, man blir nesten tårevåt rørt av den omsorgen som vises for disse kvinnene som det nå lages vitser om. Tenke seg til å røre ved kvinnefrigjøring og liberalisering av forsvaret. Helge Lurås stiller kun et helt legitimt spørsmål. Har denne liberaliseringen medført en svekket forsvarsevne?

Tja. Vil det påvirke? Jeg må si ja. Men i hvilken grad det vil påvirke, og om det blir direkte svekket, skal ikke jeg bedømme.

annonse

Det er ikke akkurat en furet, værbitt, erfaren og trygg sjømann forsvaret fremstiller i sine brosjyrer. Neida det er unge gutter og jenter. Det er ikke den norske utgaven av G.I. Jane vi får fremstilt som våre spydbærere i krig. Det er ungdommer man knapt kan kalles voksen.

Forsvarets forum har selv tatt opp spørsmålet i denne artikkelen. Der det fremkommer klart av undersøkelsen.

«Det finnes relevante argumenter for kjønnsnøytrale krav i Forsvaret, men kanskje vel så gode begrunnelser for et motsatt syn. Mange kvinner er fysisk godt skikket til tjeneste i Forsvaret. Likevel er det klare fysiske forskjeller mellom kjønnene i normalbefolkningen. På sesjon scorer norske menn 40-70 prosent høyere enn kvinner på maksimal styrke, mens de har om lag 25 prosent bedre kondisjon på tredemølla. Skulle vi hatt like krav ville vi derfor enten selektert bort flertallet av kvinner og således mistet viktig fagkompetanse, eller nær sagt fått med alle mennene. Med differensierte krav har vi mulighet til å få inn de beste mennene og de beste kvinnene.»

Ja man kan jo undre seg om man ved å senke kravene opprettholder deres eneste oppgave? Og det er å forsvare vårt land i en krigssituasjon.

annonse

«Politihøgskolen praktiserer ulike krav mellom menn og kvinner ved opptakstestene. Her har andelen kvinner som søker og blir tatt opp ligget på 30-40 prosent de siste 15 årene. Brann- og redningsetaten praktiserer derimot like krav for menn og kvinner. Her er kvinneandelen under én prosent. Like krav ser altså ikke ut til å rekruttere flere kvinner til fysiske yrker. Flertallet i Forsvaret ønsker for øvrig kjønnsdifferensierte krav. I vår spørreundersøkelse fra 2014 deltok over tusen offiserer og vervede soldater fra hele Forsvaret. Her svarte kun 10 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene at de ønsket like fysiske krav mellom menn og kvinner. Resten ønsket helt eller delvis differensierte krav. Kvinnene selv, og flertallet av menn, er altså positive til kjønnsdifferensierte krav.»

Det er da for svarte ikke de som skal forsvares? Hva forsvaret selv ønsker er ikke et tema. De har en eneste oppgave. Forsvare vårt land i krig…

«Forsvarets fysiske testkrav er relativt sett strengere for kvinner enn for menn. Mens det på sesjon er 25 prosent forskjell i kondisjon mellom menn og kvinner, tillates kun ca. 10 prosents forskjell mellom kjønnene ved opptak til befals- og krigsskole.»

Woww. De trenger bare 10 % ekstra…. Hva om det var 9 av de 10 prosentene som virkelig trengtes i en krigssituasjon ? Er ikke det å svekke vårt forsvar ??

Men de har et poeng…

annonse

«Dersom vi innfører like fysiske minimumskrav for menn og kvinner vil ikke det bety at kjønnsforskjellene i fysisk kapasitet på selektert personell viskes ut. Selv om alle er over det samme minimumskravet vil alltid menn i snitt løfte tyngre og løpe fortere enn kvinner.»

«Stridsevne handler ikke utelukkende om fysisk yteevne; psykologiske, kognitive og ferdighetsmessige egenskaper er vel så viktig for utførelsen av jobben. Vi mener at ulike fysiske krav totalt sett gir oss flere gode soldater og bedre forsvarsevne. Derfor er de fleste stillinger i Forsvaret delvis kjønns- og aldersjustert.»

Men uansett er spørsmålet er verd å stilles. Er vårt forsvar blitt en politisk brikke i kvinnefrigjøringens ånd? Og vi kan ikke støtte oss på forsvarets egne undersøkelser. Du vet Bukken og havresekken…..

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon