Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Advarslene om konsekvenser av menneskeskapt global oppvarming på grunn av utslipp av plantenæringen CO2 med tilhørende katastrofespådommer begynte for alvor på 1980-tallet og har eskalert siden den gang, i over 30 år.

Det er lett å slenge ut katastrofespådommer om en mer eller mindre fjern fremtid, men det krever faglig innsikt og ikke minst tid å få avgjort om spådommene er riktige eller ikke.

Nå, etter over 30 år kan vi sjekke «fasit». Her er noen eksempler:

Nobels fredsprisvinner Al Gore spådde at Arktis skulle vært isfritt innen 2014. Feil. Isen er på normalnivå fortsatt, som i de varme 1930-40-årene.

Maldivene og en rekke tropeøyer skulle vært under vann. Feil. 90 % av «truede» øyer har vist seg å øke i størrelse.

Isbjørnene var truet av utryddelse. Feil. Antall isbjørner er nå ca 30 000 i forhold til 5 – 8 000 på 1950-tallet. Nå er det så mange isbjørner at de er en plage og fare noen steder.

Planteliv skulle få problemer. Feil. NASA satellittbilder viser økt vegetasjon på jorden, ikke minst nær ørkener og i høyfjell.

Det skulle bli mer ekstremvær. Feil. FNs klimapanel nå i 2018 og SREX-rapporten i 2012 må medgi at det ikke er mer eller verre stormer eller orkaner enn tidligere.

Matproduksjon skulle feile. Feil. FN FAO statistikk viser økende matproduksjon i takt med økende naturlig temperaturøking og hovedsaklig naturlig øking av CO2. Ikke rart, fordi dette er jo å nærme seg de gode forholdene i drivhus med høyere kunstig temperatur og 3-4 ganger mer CO2.

Barn vil ikke lenger vite hva snø er. Feil. Snømengeden var enorm over store deler av den nordlige halvkule vinteren 2017-18.

Og slik kan man fortsette, se f.eks.:  se spesielt videoen i artikkelen.

Nå melder politisk oppnevnte FNs klimapanel om nye og verre katastrofer i nær fremtid om vi ikke begrenser oppvarming til max 1,5 grader C i en 2018 spesialrapport (SR1.5). De spådommene er basert på samme uriktige uvitenskapelige grunnlag som tidligere, og vil også feile.

Hysteriet omkring menneskeskapt global oppvarming og klimaendring er basert på uriktig «bakvendt»-vitenskap.

Nå er det på tide å avslutte galskapen.