Filippo Grandi FNs høykommissær for flyktninger i Beirut, Libanon, fredag 31. august 2018. (AP Foto / Hussein Malla)
annonse
annonse

Resett har flere ganger omtalt den såkalte UN Global Compact for Migration. Nå spisser FN knivene, og er i ferd med å implementere en ny global avtale som skal håndtere flyktninger spesielt. Målsetningen er å sikre en «jevn fordeling av byrdene».

I teksten kan vi lese de vanlige flosklene:
– Flyktningers vanskelige situasjon er en felles menneskelig bekymring
– Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å løse disse problemene
– Vi må finne en forutsigbar måte for å fordele byrdene og ansvaret
– Det handler om fundamentale prinsipper om internasjonal solidaritet

Så nevnes det betryggende: Avtalen er ikke juridisk bindende.

annonse

Avtalen har fire hovedmål:
1: Lette presset på vertslandene (her tenker man nok på land i nærområdene)
2: Forsterke flyktningers mulighet til å klare seg selv (gi de flere rettigheter)
3: Utvide tilgangen til tredjelands løsninger (dvs: vi må ta imot flere flyktninger)
4: Støtteordninger i opprinnelseslandene som muliggjør retur (økt bistand?)

FNs høykommisær for flyktninger har presentert rammeverket for FNs generalforsamling, og har oppnådd bred internasjonal støtte. Men USA har allerede gjort det klart at de ikke kommer til å skrive under.

Avtalen er utformet gjennom 18 måneder med bidrag fra «FNs medlemsstater, eksperter, sivilsamfunn og flyktninger» som bygger på tematiske diskusjoner og formelle konsultasjoner.

I sin tale til FNs generalforsamling om avtalen, sa Filippo Grandi (høykommisær for flyktninger) bl.a:

annonse

– Å gi asyl er en eldgammel og delt uttrykk for solidaritet gjennom hele menneskehetens historie. Det redder liv, bygger og gjenoppbygger nasjoner, og bevarer vår menneskelighet.
– I dagens splittede verden er vi i ferd med å miste vår menneskelighet. Dagens politikk er nådeløs, og tillater diskriminering, rasisme og fremmedfrykt.
– Vi bør huske at flyktninger – hvis de får muligheten – er katalysatorer for menneskelighet, solidaritet og et felles formål. Med andre ord: alt som knytter oss sammen og gjør oss sterkere ansikt til ansikt med de globale utfordringene.
– Retur må være trygt, verdig og frivillig

Det er altså ikke «beskyttelsesbehov» som skal avgjøre om flyktninger skal returnere. Alt er opp til flyktningenes egne ønsker. Hva vertslandene måtte mene om saken er selvsagt ikke noe tema for FNs høykommisær for flyktninger.

Erna Solberg er vel allerede i ferd med å fylle blekk på kulepennene, og vil sikkert være blant de første som gir sin tilslutning. Så spørs det når «nok er nok» for FrP. Resett lover å følge opp saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon