(AP Photo/Amel Emric)
annonse
annonse

Jeg hørte nylig om FNs migrasjonsavtale. Innledningsvis vil jeg spørre om hvorfor en avtale som har vært under forhandling i lang tid, kun fikk mediedekning først når signering var fastsatt?

Ærlig og dekkende opplysning

Ettersom Norges politikere, om de har gjort jobben sin, har visst om denne avtalen, så skulle de hatt gått ut med sitt syn allerede ved forrige stortingsvalg. Slik at velgerne gir sin stemme på et ærlig grunnlag. Det er dermed merkverdig at en regjering som kom til makten på løfter om en strengere innvandring (ikke medregnet kvoteflyktninger/flyktninger i livsfare), nå går imot sine egne valgløfter. I en jungel av ordsalater, vil jeg presisere at denne avtalen dreier seg om migrasjon og hvordan migrasjon kan gjøres lettere, vi snakker om migranter – og ikke flyktninger.

annonse

Utifra det jeg har lest, er min forståelse at FN ønsker å tilrettelegge for mennesker fra andre verdensdeler, slik de kan bosette seg i blant annet i Norge. Det er en problemstilling som åpner for mange spørsmål. Jeg skal videre stille mine spørsmål. Motsi meg gjerne – og helst så utfyllende som mulig.

Økonomi og finansiering

Å flytte på millioner av mennesker verden over åpner for en rekke utfordringer. En fellesnevner for dem penger. Mennesker har bassalbehov. På nåværende tidspunkt dekkes disse av FNs menneskeretter, også når mennesker migrerer. Utifra avtalen kan man trekke sammenhengen mellom FNs menneskeretter og FNs migrasjonsavtale. Dette gjør migrasjon til en menneskerett. Hva vil kostnaden av å likestille migrasjon med for eksempel mat til millioner av mennesker være? I avtalen nevnes mange punkter, men aldri hvordan de skal gjennomføres. Som nevnt trenger man enormt mye penger til slikt.

Så av hvem og hvordan skal dette finansieres?

annonse

Klima og miljø

Verden som helhet står overfor en rekke dramatiske klimaendringer – fra tørke, ødeleggelse av beboelig landområde til forurensning. Et argument for denne avtalen er nettopp dette. Til det vil jeg svare at vår livsstil bidrar enormt til klimautfordringene. Dermed vil flere mennesker i en slik livsstil forurense betydelig mer. For å bekjempe klimaendringene må vi ha færre mennesker i Europa, ikke flere.

FNs migrasjonsavtale går dermed imot FNs bærekraftmål.

Terror og kriminalitet

Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige. Sverige åpnet for fri innvandring og ble «beriket» med flere voldtekter, slagsmål og ran. Hvordan er risikoen for lignende tilstander i Norge? Ethvert tenkende menneske har fått med seg at det idag er fare for terror i Europa. Hvordan skal terror forhindres når terrorister har rett til å bosette seg der de selv ønsker?

annonse

Polarisering er intet nytt i politikken. Min løsningen på dette er å snakke åpent om bekymringer folk har.

Derfor skriver jeg dette. Før jeg blir stemplet som en ekstremist, vil jeg «stemple» meg selv. Jeg har alltid fått høre at pennen er mektigere enn sverdet. Dermed ønsker jeg en demokratisk og forståelsesfull løsning på noe som uten tvil er et grunnlag for bekymring.

Så jeg håper virkelig på en demokratisk løsning – for å komme politikerne i forkjøpet foreslår jeg en folkeavstemning. En folkeavstemning er nødvendig i en så viktig situasjon – en situasjon som vil forandre Europas demografiske sammensetning i all overskuelig framtid. En folkeavstemning vil også motvirke radikalisering ved å gi den norske befolkning sin rettmessige stemme i et demokrati.

Jeg vil oppfordre alle til å skrive sin mening. Sammen kan vi skrive verdens lengste tekst. Min viktigste prioritert er at det norske folk får bestemme over sin egen fremtid.

Dette innlegget ble først ble sendt til Aftenposten Si;D, kronikøren er 19 år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon