Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Nærings- og fiskeridepartementet har via et investeringsfond kalt Nysnø Klimainvesteringer i realiteten beriket en statlig ansatt med flere millioner kroner. Dette fremkommer i en granskning av en emisjon i selskapet Otovo, omtalt av Sløseriombudsmannen på Facebook. Dagens Næringsliv omtalte Otovo i slutten av oktober, men uten å nevne at en ansatt i departementet var med på eiersiden i selskapet sammen med sin mann.

Marianne Daae er ansatt som seniorrådgiver i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Kort tid etter at hun fikk denne jobben i 2015 startet hun sammen med sin mann sitt eget selskap, Otovo AS, som de eier gjennom selskapet Andmar Operation AS.

Ifølge Sløseriombudsmannen startet de opp Otovo AS med bare 50 000 i innskutt egenkapital. Siden etablering har Næringsdepartementet via investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringer investert 100 millioner kroner i Otovo. For det fikk Nysnø 20 % av aksjene. Otovo verdsettes dermed til 500 millioner. Resett erfarer at Agder Energi, Akershus Energi og OBOS er blant de andre aksjonærene i Otovo, men Andmar Operation kontrollerer 15,7%.

annonse

Selskapet er nå verdsatt til en halv milliard kroner. De offentlige innskyterne har krevd så lave eierandeler at statsansatte Marianne Daae og hennes mann Andreas Egge Thorsheims andeler plutselig er verdt hele 39 millioner hver, eller 78 millioner kroner til sammen. De eier 15,7% av aksjene etter siste emisjon.

Otovo har tapt 23,2 millioner siden oppstart i 2015 ifølge proff.no.

Sløseriombudsmannen har søkt svar fra Nærings- og fiskeridepartementet, som fraskriver seg ansvaret og overlater til Nysnø Klimainvesteringer å svare på spørsmål om investeringen.

– Det er styret og ledelsen i Nysnø Klimainvesteringer som har ansvaret for selskapets drift, og herunder vurderer og beslutter hvilke investeringer selskapet foretar. Eventuelle spørsmål om forhold rundt dette bør rettes til selskapet, skriver departementet i en mail til Sløseriombudsmannen.

annonse

Heller ikke investeringsfondet Nysnø ønsker å svare på spørsmål fra Sløseriombudsmannen om de visste at Marianne Daae var på eiersiden i Otovo, da de valgte å investere i selskapet.

– Nysnø sitt mandat er å gjøre de beste investeringene målt i økonomisk avkastning, reduserte klimagassutslipp og positive ringvirkninger i samfunnet. Investeringsprosessen er en del av daglig drift i Nysnø og skjer uten innsyn fra Nærings- og fiskeridepartementet. Investeringsdirektør i Nysnø fremmer saker for ledergruppen, deretter investeringskomiteen, og til slutt styret som fatter den endelige investeringsbeslutningen, skriver klimainvesteringsfondet til Sløseriombudsmannen.

Andreas Thorsheim er tidligere direktør i Opera og Schibsted, og har siden 2015 en eierandel i Filter Media gjennom samme selskap Andmar Operations. Han sitter også i styret av Filter Media. Filter Media eier Filter Nyheter der Harald Klungtveit er redaktør.

Marianne Daae oppgir på sin egen LinkedIn-profil at hun tidligere har jobbet for Statoil, Schibsted og Deloitte. Hun er utdannet ved NHH.

Resett har henvendt seg til Nærings- og fiskeridepartementet, samt selskapene Nysnø og Otovo, for å få en kommentar til avsløringene. Otovo sier til Resett at de ikke ønsker å kommentere saken.

annonse

Marianne Daae skriver i en sms til Resett at alle henvendelser i saken må rettes til Nærings- og fiskeridepartementet. Det har ikke lykkes Resett å komme i kontakt med Andreas Egge Thorsheim til tross for gjentatte forsøk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon