Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Resett har tidligere skrevet om at seniorrådgiver Marianne Daae i næringsdepartementet har blitt begunstiget med NOK39 millioner ved at  Næringsdepartementet gjennom sitt heleide selskap Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) har investert NOK 100 millioner i selskapet Otovo AS som Daae er deleier i sammen med sin mann Andreas Thorsheim. 

Gjennom selskapet Andmar eier de to verdier for NOK78 millioner i Otovo AS som er resultert av at Nysnø for sin investering har fått 20% av Otovo AS, som da er verdsatt til NOK500 millioner.

Nysnø er heleiet av den norske stat ved Næringsdepartementet og ledes av den kjente TV2-meteorologen Siri Kalvig.  I følge opplysninger som Resett har mottatt fra Næringsdepartementet har staten skutt inn NOK225 millioner i Nysnø, og nå har NOK100 millioner av disse blitt investert i Otovo AS.

annonse

Resett sendte en email med spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, men kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug var den som gav oss svar tilbake.

Er Næringsdepartementet klar over at en av departementets egne ansatte, seniorrådgiver for statlige investeringer Marianne Daae, er gjennom aksjeselskapet Andmar Operations AS eier av 7.84% av selskapet Otovo AS?

– Staten har ikke deltatt i nevnte emisjon; det er selskapet Nysnø Klimainvesteringer AS som har deltatt i emisjonen. Det er styret og ledelsen i Nysnø Klimainvesteringer som har ansvaret for selskapets drift og som vurderer og beslutter hvilke investeringer selskapet foretar. Eventuelle spørsmål om hvordan selskapet tar investeringsbeslutninger bør rettes til selskapet.

Selskapet Otovo AS er etter emisjonen hvor Staten deltar gjennom Nysnø Klimainvesteringer verdsatt til NOK500 millioner, hvilket medfører at Staten har bidratt til å berike sin egen ansatte seniorrådgiver Marianne Daaes andel i selskapet til NOK 38 millioner. Var departementet kjent med Marianne Daaes eierposisjon i selskapet?

annonse

– Nærings- og fiskeridepartementet har interne retningslinjer som innebærer at ansatte oppgir aksjeinnehav over en viss størrelse. Medarbeideren du nevner sitt aksjeinnehav var registrert i departementet. Påstanden din mener vi ikke er korrekt. Det er selskapet som beslutter hva det investerer i. Staten som eier var ikke involvert i nevnte investeringsbeslutning.

 – Hvilke habilitetsregler gjelder for næringsdepartementets ansatte i tilfeller hvor statlige direkte eller indirekte midler investeres i selskaper der statsansatte og/eller deres nærstående har eierinteresser?

– Departementet og departementets ansatte vurderer habilitet når det er en problemstilling. Nevnte medarbeider har ikke vært og er ikke involvert i eieroppfølgingen av Fornybar AS/ Nysnø Klimainvesteringer AS, og departementet var ikke involvert i selskapets investeringsbeslutning.

– Hvilke konsekvenser kan vi forvente at det vil få for Nysnø og Siri Kalvig som har forvaltet statens midler i dette tilfellet?

 – Det er ikke planlagt endringer i forvaltningen av statens eierskap i Nysnø Klimainvesteringer, avslutter Christine Spersrud Haug med.

annonse

Videre spurte Resett følgende spørsmål som vi ikke fikk noe reelt svar på:

– Varslet senior rådgiver Marianne Daae departementet om sin og hennes mann Andreas Egge Thorsheims, som eier tilsvarende andel på 7,84%, deltakelse i OVOTO AS før statlige midler ble overført til selskapet?

– Hvilke aksjon kan vi forvente at departementet foretar seg i denne saken?

– Vil det få konsekvenser for Marianne Daae?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon