Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, det gamle NTH bygget t.h. (før Norges Tekniske Høgskole) Foto: Gorm Kallestad, SCANPIX
annonse
annonse

En fylkesleder for sosionomenes fagforening sier i et intervju med Adresseavisen at fagforeningen stiller seg bak de 44 NTNU-studentenes opprop mot Øyvind Eikrem, i protest mot sistnevntes Resett-intervju om dobbeltdrapet på to afghanske asylsøkere i Trondheim i september.

Fylkesleder Mona Berger i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) i Trøndelag mener at Øyvind Eikrem «går til angrep på faget sosialt arbeid med uttalelsene sine».

– Studentene bak oppropet har full støtte fra Fellesorganisasjonen. De er ikke alene, men har et helt fagfelt bak seg. Flere av våre medlemmer ved NTNU har vært i kontakt med oss fordi de reagerer på det Eikrem sa i intervjuet med Resett. De spør oss hva de skal gjøre når en førsteamanuensis ved instituttet uttaler seg som han gjør, sier Mona Berger.

annonse

44 sosionomstudenter ved NTNU har skrevet under på et opprop mot Eikrems uttalelser, som de hevder «bygger opp under fordommer og rasisme». De mener at forskerens uttalelser er «et stempel på at [sic] alle innvandrere er kriminelle». Studentene med innvandrerbakgrunn skal angivelig være «personlig svært krenket». Oppropet medførte at Eikrem nok en gang ble kalt inn på teppet av sin instituttleder ved NTNU, Riina Kiik.

– Eikrem deltar i utdanningen av studenter som skal jobbe med folk i sårbare situasjoner, sier Mona Berger.

Hun problematiserer Eikrems uttalelser om at det er naivt å kun se på dobbeldrapet på to asylsøkere i Trondheim som en tragedie. Videre kritiserer hun Eikrem for sistnevntes uttalelser til Forskerforum i slutten av oktober, der han stiller spørsmål ved hvilken vitenskap det såkalte verdigrunnlaget bygger på,

– Er verdigrunnlag et vitenskapelig begrep? Finnes det i biologi eller matematikk? Jeg må jo forholde meg til mitt eget fagfelt. Hva sosionomer måtte mene er rett, kan ikke jeg si noe om, og jeg er ikke nevneverdig interessert i det. Men hvis man tror vitenskapen handler om den gode smak og moral, da har man beveget seg langt bort fra gyldighetsbetingelsene som vitenskap dreier seg om, sa Eikrem til Forskerforum.

annonse

Mona Berger fra FO mener at han «undergraver faget og instituttet», ved å uttale seg slik. Eikrem stiller ifølge Berger spørsmål til om sosialt arbeid hører hjemme på universitetet.

– Eikrem deltar i utdanningen av studenter som skal jobbe med folk i et fagfelt som er forskningsbasert, erfaringsbasert og praksisbasert. Jeg er ikke i tvil om fagligheten innen sosialt arbeid. Vi har et verdisyn og et menneskesyn om at alle er like mye verdt, alle kan endre seg og det er håp for alle. Han kritiserer oss for å være naive, sier Berger.

Hun mener at Eikrem burde ha presisert at han uttaler seg som privatperson, og ikke som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid (ISA).

– Jeg mener man må kunne si at Eikrems uttalelser i Resett strider mot verdigrunnlaget for sosialt arbeid. Eikrem som privatperson må mene og ytre hva han vil, men at han som ansatt ved Institutt ved sosialt arbeid uttaler seg på tvers av de yrkesetiske prinsippene virker lite gjennomtenkt og er kritikkverdig. Det reiser et spørsmål om han er egnet til å undervise sosionomstudenter.

En av de 44 krenkede studentene har også stått frem i Adresseavisen, der hun sa at studentene bak oppropet føler seg latterliggjort i mediene som lettekrenkte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon