Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Den kjente islamkritikeren og forfatteren Hege Storhaug er blitt rapportert til FNs rasediskrimineringskomité for sin bok «Islam – den 11. landeplage». Rapporten er anført av et nettverk som hevder å representere sivilsamfunnet, med Antirasistisk Senter i spissen. I den blir FN formanet om å pålegge den norske regjeringen å straffeforfølge de som fremmer såkalte «hatefulle ytringer».

annonse

Resett har tidligere omtalt denne typen rapportering til FN, der norske særinteresseorganisasjoner varsler FN om det de mener er kritikkverdige forhold i Norge. Resett har vært i kontakt med kilder i politiet som har fortalt at deres virkemidler for å oppdage og bekjempe kriminalitet er blitt begrensede, fordi Norge har fulgt FNs anbefalinger, som i realiteten har vist seg å være formaninger fra norske særinteresseorganisasjoner.

Nå har også Hege Storhaug blitt rapportert inn til FNs rasediskrimineringskomité, på grunn av sin islamkritikk i boken «Islam – den 11. landeplage». Dette skriver forfatteren selv, i en kommentar i HRS.

Rapporten, som er sponset av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heter «SIVILSAMFUNNETS ALTERNATIVE RAPPORT TIL CERD 2018. Et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon». Den er lagt ut på Antirasistisk senters nettsider. I den kan man blant annet lese følgende:

– I 2016 ble boken «Islam – den 11. landeplage», utgitt. Både tittelen og forlagets presentasjon viser tilhørighet til Eurabia-tradisjonen: «Europa ulmer. Er vår tid forbi? Vår frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner….Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot frihet».

annonse
annonse

Videre hevdes det at religionskritiske boken bidrar til å spre hat og fordommer mot muslimer.

– Boken er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boken fortegner islam, og forer frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.

Nettverket av organisasjoner som har stilt seg bak konklusjonene i dokumentet anbefaler FN om å pålegge Norge å etterforske «hatefulle ytringer effektivt» og «at de skyldige dømmes».

Følgende organisasjoner har sluttet seg til det som formanes i rapporten:

Antirasistisk Senter

Det mosaiske trossamfund

Den ortodokse kirke i Norge

Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

JussBuss

Kirkens Bymisjon

Krisesentersekretariatet

Kven Øst

Leieboerforeningen

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norsk Folkehjelp

Norske Kveners Forbund

OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)

Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon)

Pro Senteret

Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg

Romsk råd

Romani Kher

Skeiv Verden

Taternes landsforening

Utdanningsforbundet

Denne formen for skyggerapportering er gjentatte blitt fremstilt i norske medier som om om det var FN selv som stod for kritikken mot Norge, da det i virkeligheten kun har dreid seg om anbefalinger fra norske organisasjoner, som FN så har gjentatt. Slik har norske gammelmedier fått rapportene fra de innvandringsliberale, norske organisasjonene til å fremstå med en helt annen autoritet, som ren FN-kritikk.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.