Illustrasjonsbilde. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

I en eksklusiv uttalelse fra Oslo kommune til Resett hevdes det at hijabprøving, bønn og resitering av Koranvers ligger innenfor barnehagenes retningslinjer hva gjelder formidling av religion og kultur. 

annonse

Resett rapporterte fredag om man ved en barnehage på Oslos østkant arrangerte en såkalt «magisk samlingsstund», der barna blant annet fikk prøve hijab og be med tepper og annet tilbehør. Det ble også resitert vers fra Koranen. Resett har også fått se et bilde fra denne aktivitetsdagen, der man tydelig kan se at en hijabkledd voksenperson kler en lyshåret jente i det islamske sløret.

Resett fikk også tilgang til et referat fra denne dagen. Av dette fremgår det at det var bønnerop på i bakgrunnen, at barna fikk prøve hijab og at det ble resitert vers fra Koranen.

En forelder Resett snakket med, synes barnehagen gikk over streken. Vedkommende er ikke begeistret for religionsutøvelse generelt, og mener at de ansvarlige i barnehagen burde ha gjort en annen vurdering. 

– Jeg tror ikke de mener noe med det, men de burde ha gjort en bedre vurdering. Jeg har aldri sett en så grundig gjennomgang av noen av de andre religionene. Er det noe de bør lære om så er det kvinneundertrykkelse. Disse vikarjentene er vennlige og hyggelige, men her er det noe som skurrer. Samtlige jeg har vist dette til, har ikke hørt om eller opplevd lignende i deres barnehager, fortalte forelderen.

annonse
annonse

Disse bekymringene møter imidlertid liten forståelse i Oslo kommune. Kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap forteller Resett at formidling av andre religioner og kulturer er en av barnehagenes oppgaver, og at dette er fastsatt i Rammeplan for barnehagen, en forskrift om barnehagens innhold og oppgaver. Videre forteller rådgiveren at det er de ansatte i barnehagene som selv må vurdere hvordan de ønsker å håndtere dette.

– Rammeplanen sier ikke hvordan personalet skal formidle andre kulturer og religioner, men det står blant annet at personalet skal gjøre barna kjent med andre livssyn og religioner som er representert i barnehagen. Det står også : «Personalet skal samtale med barna om religiøse og kulturelle utrykk og være bevisst på hvordan egen deltagelse kan støtte og utvide barnas tenkning.» Det er opp til de ansatte i barnehagene å vurdere hvordan de behandler dette, ut fra barnas alder og modenhet, sier Steenstrup, og legger til:

– I og med at andre kulturer og religioner som er representert i barnehagen skal gjøres kjent for barna er det et vanlig tema barnehagene arbeider med. Jeg er derimot ikke kjent med hvordan temaene behandles i den enkelte barnehage, understreker 

Formidlingen er innenfor

Karin Steenstrup påpeker at at det fremgår av informasjonsskrivet, som ble sendt ut til de foresatte på forhånd, at barnehageassistentene, som er studenter, har vært bevisste på at dette kun skulle være en formidling.

– I informasjonen gitt til foresatte før denne samlingsstunden viser studentene til Rammeplanen, de skriver også: «Det er viktig for meg og (navn sladdet) at dere vet at dette kun er en formidling, ikke en forkynnelse av religionen.» Dette tyder på at studentene har vært bevisst sin rolle i sin formidling, mener hun.

 

Skjermbilde av informasjonsskrivet som ble sendt ut til foreldrene i forkant av den «magiske samlingsstunden».

Avslutningsvis konkluderer Steenstrup med at den aktuelle barnehagens «magiske samlingsstund» ligger innenfor det som er intensjonen i Rammeplan for barnehagen. 

– Etter min vurdering er barnehagens formidling av islam innenfor intensjonen med Rammeplan for barnehagen. Studentene ga foresatte god informasjon før denne samlingsstunden og dermed fikk foresatte også mulighet til å snakke med studentene på forhånd og eventuelt stille spørsmål til hvordan temaet skulle behandles.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.