Morgan Johansson. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Den nye svenske regjeringen har mottatt ferske tall fra de svenske innvandringsmyndighetene over antatt antall utlendinger som vil komme til Sverige etter de nye og mer liberale reglene for familiegjenforening, som Resett nylig skrev om.

annonse

Den svenske avisen Expressen har lest dokumentet med de nye og høyere prognosene, og intervjuet den nye innvandringsministeren Morgan Johansson, dagen etter at han hadde mottatt de nye tallene, som viste en økning av prognosen på 30 prosent. Da viste statsråden til de gamle prognosene, skriver den svenske avisen.

Morgan Johansson.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

I dokumentet ser det ut til at flere vil flytte til Sverige, og at utgiftene øker med 455 millioner sammenlignet med forrige prognose ifølge Expressen.

Ifølge den gamle prognosen, tidligere omtalt av Resett.no, vil totalt 7 700 flere slektninger få oppholdstillatelse og flytte til Sverige i årene 2019-2021, som følge av de mer sjenerøse regler for familiegjenforening. Men i analysen som Migrasjonsstyret sendte inn nylig, er tilsvarende tall 10 100.

Dette tilsvarer en økning på litt over 30 prosent sammenlignet med den gamle prognosen – totalt 2400 flere familiemedlemmer og slektninger vil få innvilget oppholdstillatelse i de neste tre årene. Svensk Migrasjonsstyrelse forventer at ikke alle slektninger som får oppholdstillatelse, faktisk flytter til Sverige. Gjør de det, og innvandringsmyndighetene får de nødvendige midlene til å følge opp reformen, vil tallet bli 11900.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.