Illustrasjonsbilde. REUTERS/Yves Herman/File Photo

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har nylig vært i Washington D.C. og møtte blant andre Donald Trump. Sistnevnte har nylig truet med å trekke USA ut av NATO. Han har hittil vist seg å være en mann av sine ord, selv om det kanskje mer er å regne som en trussel i forhandlings øyemed.

annonse

Dette presset på NATO har vært ligget der siden Trump vant valget i 2016. Han har kritisert andre land for manglende bidrag og gjort det foran åpne kamera. Det er en helt ny situasjon innad i den vestlige alliansen.

Man kan nok anføre at USA ikke bare uselvisk har hjulpet de europeiske NATO-landene med deres forsvar, men at det også er en betydelig gevinst knyttet til den dominerende rolle amerikansk forsvarsindustri har. NATO-utvidelsen østover fra slutten av 1990-tallet var også drevet frem av USA, til dels mot vesteuropeiske lands ønske. Og fra utvidelsene ble også Europas forhold til Russland påvirket, kanskje negativt.

Les også: Trumps radikale utenrikspolitikk og egenrådige vesen 

Også i engasjementet i Afghanistan har strengt tatt andre NATO-land vært i en støttefunksjon for det som har vært en USA-initiert operasjon til store kostnader og minimal varig effekt.

Men likevel har også Trump et poeng i sin kritikk av de andre NATO-landene. De snakker gjerne om store trusler, inkludert fra Russland, men bruker svært lite penger på forsvar, godt under de 2 prosentene de stadig sier seg å ha som ambisjon.

En vanskelig jobb

Jens Stoltenberg er koordinator for hele alliansen. Det innebærer å være en samlingsfigur. I en slikt konfronterende klima som Trump, kanskje med rette, legger opp til, er det vanskelig. Men Stoltenberg klarer det på en måte nok de færreste ville maktet. Han har humor og er såpass lite selvhøytidelig, og samtidig vant til å la ting prelle av, at han takler Trump greit. Og det han uttaler, gir Trump tilstrekkelig kreditt til at han kan si seg fornøyd.

Les også: Trump trekker USA ut av Afghanistan, et sjokk for etablissementet

Og samtidig uttaler Stoltenberg seg i positive ordelag uten å ta munnen for full. Det er utvilsomt slik at Trumps trusler «blir hørt» og har en effekt.

Det er ikke vanlig prosedyre for Resett å dele ut skryt til norske toppolitikere, og Stoltenbergs tid som norsk regjeringssjef blir her ikke berørt. Men som NATOs generalsekretær i en tid hvor Trump er president, kan han nettopp være rett mann til rett tid.

Her kan du se et intervju med Stoltenberg på FOX News.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.