Christopher Columbus, oppdaget Amerika og forårsaket dermed global nedkjøling? Maleri av Sebastiano Del Piombo. (AP Photo)
annonse

Koloniseringen av det amerikanske kontinentet fra slutten av 1400-tallet førte til så mange dødsfall at det forstyrret jordas klima.

annonse

Dette har forskere ved University College London (UCL) konkludert, ifølge BBCNews.

annonse

– De store dødstallene blant urbefolkningen i Amerika førte til at masse dyrket land ble forlatt, og dette hadde innvirkning på global CO2-fangst, og merkbar effekt på både atmosfæriske CO2-nivåer og globale overflatetemperaturer, skriver Alexander Kock og kollegaene hans i studien.

90 prosent av urbefolkningen døde
Forskerne fra UCL anslår at urbefolkningen i Amerika ble redusert fra 60 millioner til omtrent 5-6 millioner i løpet av et århundre. Det vil si at omtrent 8-9 prosent av jordas befolkning ble utryddet på relativt kort tid.

Totalt ble 56 millioner hektar dyrket mark forlatt og gjengrodd, det tilsvarer omtrent størrelsen på dagens Frankrike. Dette medførte et fall av CO2-mengden i atmosfæren med 7-10ppm (dvs 7-10 CO2-molekyler per million molekyler totalt).

annonse
annonse

En av forskerne, professor Mark Maslin, sier:

– Det er en markert nedkjøling omtrent på denne tiden (1500-1600) som vi kaller Den lille istid, og selv om denne prosessen startet tidligere av naturlige årsaker, så ble effekten fordoblet av dette folkemordet som forårsaket et stort fall i CO2.

Man finner bevis for nedkjølingen blant annet ved å studere issøyler man borrer ut fra isen i Antarktis. Luftbobler fanget i isen viser også at det var en reduksjon i CO2. Også studier av kull og bevart pollen bekrefter funnene, ifølge UCL.

Ed Hawkins, professor i klimavitenskap ved Reading University kommenterer:
– Forskere vet at den lille istid ble forårsaket av flere faktorer, som et fall i atmosfærisk CO2-nivå, vulkanske utbrudd og solens påvirkning . Men denne studien (…) demonstrerer at menneskelig aktivitet kunne påvirke klimaet lenge før den industrielle revolusjonen startet.

Les også: Klimadebatten har blitt et inkonsistent sirkus

Kan moderne klimapolitikk lære noe av dette?
Artikkelen stiller spørsmålet, men besvarer det ikke særlig grundig. Det nevnes at man kanskje fokuserer litt mye på negative utslipp og planting av trær. For selv om vi planter en skog på størrelse med Frankrike, vil dette bare dekke inn to år av vårt forbruk av fossilt brensel, ifølge Dr Chris Brierley som deltok i prosjektet.

Akselerasjonen i industriell aktivitet fra 50-tallet nevnes.

Men: Hvis en reduksjon av antall mennesker kunne medføre så stor nedkjøling, hva vil den massive folkeveksten vi opplever nå bety for klimaet?

Dét diskuteres ikke i artikkelen.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.