Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Den siste tiden har det blitt avslørt skremmende tilstander i vår hovedstad. TV2 melder at den siste måneden har det vært 34 tilfeller av knivstikking, og fra før av vet vi at politiet regner med at det finnes ca 150 gjengangere blant ungdomsforbrytere, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, som politiet står nærmest maktesløse overfor.

Noen av dem går fritt rundt selv etter å ha blitt tiltalt for drapsforsøk og begår nye drapsforsøk. Antallet overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter er økende, og legger vi til at kriminelle og voldelige asylsøkere som er såkalt «ureturnerbare» pga av uklar identitet etter (meningsløs kort) soning for drap slippes fri i samfunnet og begår nye drap, har vi fått et noenlunde realistisk bilde av tilstanden i hovedstaden.

Det er nærmest latterlig når ordfører Raymond Johansen gjentar omtrent som et mantra at Oslo er en trygg by og kaller varslene for svartmaling, og varaordfører Kamzy Gunaratnam bagatelliserer problemene og hevder et det bare er to-tre av kidsa som har en litt sånn «fuck the police» holdning. Når skal vi vanlige norske borgere slutte å finne oss i at kriminelle og voldelige gjenger og enkeltpersoner skal få ødelegge vår hovedstad og gjøre den livsfarlig å bevege seg i?

annonse
Varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam, holder en appell under antivoldsmarkeringen for beboerne på Holmlia.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I TV2s reportasje står også politiet frem, og i motsetning til de røde i Oslos politiske ledelse, uttrykker politimesteren meget stor bekymring for en situasjon som ser ut til å ha kommet helt ut av kontroll. Men vi får også vite at nå vil politiet sette inn hardere lut for å bekjempe denne kriminaliteten. Kriminelle under 18 år skal bøtelegges og de over 18 år, skal begjæres varetektsfengslet ved gjentagne lovbrudd.

Javel? Skal dette liksom være tiltak som skal sette en stopper for grov vold og drapsforsøk ofte begått av personer ned mot 15-16 år? Ser du for deg en 15-åring som blir tatt for knivstikking med livsfarlige skader for offeret og får presentert en bot, og selvfølgelig innser at han nå må bli lovlydig og begynne på en utdanning? Ja, særlig! Mer realistisk er det vel å se for seg at vedkommende ganske enkelt lar være å betale boten. Og hva kommer til å skje da? Ingenting, selvfølgelig. Alt fortsetter som før og de kriminelle ungdommene fortsetter å le hånlig av politiet og det norske samfunnet.

Norge er stolt av sitt humane strafferegime. Vi har lave straffer, vi gir de innsatte særdeles gode soningsforhold, de får utdanne seg, de får arbeidstrening, de slipper tidlig ut på permisjon og ofte sones knapt halve dommen om vedkommende viser god oppførsel. Og det skal ekstremt mye til for at ungdom under 18 år fengsles. Dette systemet fungerte kanskje sånn noenlunde da Norge var befolket av stort sett bare etniske nordmenn.

Men nå viser all erfaring av vårt system spiller fullstendig falitt. Vi har fått en type kriminelle til vårt land, som utnytter vårt liberale og naive strafferetssystem grovt og begår grov kriminalitet igjen og igjen og får ikke annet enn latterlig lave straffer, strafferabatt og slippes ut igjen for å begå nye kriminelle handlinger. Og hva vet vi egentlig om hva retten vil svare på politiets begjæring om økt bruk av varetekstfengsling? -Slipp vedkommende fri for det er ingen fare for bevisforspillelse?

annonse

Les også: TV 2 gjør politiet til problemet

Man skal ikke være mye pessimist for å anta at alt kommer til å fortsette som før, eller at kriminaliteten bare vil tilta. Det synes åpenbart at det må langt kraftigere tiltak til for å stanse denne volds- og kriminalitetsbølgen. For det første så bør alle «ureturnerbare» asylsøkere som nekter å oppgi sin riktige identitet settes i internering. Det kan ikke anses som en rettighet å ferdes fritt i Norge når man nekter å oppgi sin identitet. Og begår noen i denne gruppen kriminelle handlinger, bør de fengsles på ubestemt tid, uansett alvorlighetsgrad. Når de har bidratt til å oppklare sin identitet, kan de eventuelt utvises fra Norge.

Det bør snarest mulig opprettes langt flere plasser i ungdomsfengsler der kriminelle under 18 år kan plasseres. Nedre grense for å fengsles bør etter min mening ned på 14-15 år, og grunnen til at jeg setter dette tallet, er at det fremgår tydelig i medienes reportasjer at mange voldelige ungdommer som bruker kniv er i denne aldersgruppen. Dette bør altså være fengsler og ikke institusjoner der ungdommene kan komme og gå som de vil.

Les også: Ja, konsekvensene av mangfold og kvinner bør være et tema i politiet (også)

Det neste tiltaket som vil kunne virke forebyggende, er å sette en absolutt sluttstrek for den meningsløse praksisen vi har i Norge, der vi gir kriminelle strafferabatt. Jo flere saker de har på seg, jo kortere soner de for hvert tilfelle. Alle straffene bør i stedet legges sammen og sones fullt ut. Man kunne heller tenke seg at man ga tilleggstraff for stort antall saker, f eks 1 år ekstra i fengsel for hver femte sak. Noen av gjengangerne i vårt strafferettssystem har opp mot 100 saker på seg. Hvorfor i all verden skal det gi rabatt?

Varetektsfengsel bør brukes effektivt og straffene idømmes raskt slik at soningen kan påbegynnes hurtig. Ved nye lovbrudd, bør straffene kunne skjerpes.

En bilbrann på Grønland i Oslo.
Foto: Christian Thomassen / Scanpix

Vi har fått et helt nytt kriminalitetsbilde i vårt land, og særlig i hovedstaden. Politiet har sagt tydelig fra om hva som skjer! Vi kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at tilstandene blir mer og mer som i Sverige, der antallet bilbranner, skyteepisoder, drap og ikke minst overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter har skutt i været og bla a gjort Sverige til et av de landene der det begås flest voldtekter i forhold til innbyggertall.

Venstresiden svarer hånlig at det ikke finnes noe slikt som svenske tilstander, og at det kun er skremsler, rasisme og ekstremhøyres alarmisme når noen påpeker at vi er på full fart til å få svenske tilstander i hovedstaden. La dem ikke få fortsette å la Oslo skakk-kjøres og overtas av voldelige og kriminelle gjenger. Det er faktisk alvor nå! Det nye kriminalitetsbildet krever et helt nytt lovverk og nye tiltak!

Nå bør våre politikere vise at de har litt mot og at de faktisk har til hensikt å beskytte den befolkningen som har valgt dem.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon