Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse

Ekspertkommentator Asger Aamund skriver i Berlingske at kommunene Bornholm, Nyborg, Skjern og Odense har innført vask uten vann på pleiehjemmene. De gamle kan kun få bad hver annen uke, i stedet skal det benyttes våtservietter – også hver annen uke.

annonse

Den muslimske innvandringen til Danmark og den totalt mislykkede integrasjonen setter nå hele det danske velferdssystemet under press. Folkevandringen fra Midtøsten og Afrika må finansieres av danske lønnsmottagere og pensjonister. Myndighetenes besparelser river nå ned det som er bygget opp gjennom flere tiår av helse og velferd. Demonteringen av velferdsstaten er godt i gang.

annonse

Lederskribent André Rossmann i 24nyt.dk, er kjent for å beskrive virkeligheten usminket.

Løkkes nye helsereform legger opp til å droppe titusenvis av innleggelser av eldre medisinske pasienter og kronisk syke. De skal heretter behandles i nærområder, i kommunene og helst  hos privatpraktiserende leger, det er billigere.

Danskene fikk tidlig beskjed fra myndighetene om at syriske flyktninger, som er den største gruppe flyktninger, var et velkomment bidrag til dansk økonomi. De fleste var svært velutdannet kunne man lese – ingeniører, atomfysikere og kirurger. Media brukte mye spalteplass på å formidle denne løgnen, som ganske raskt ville berike det danske samfunnet. I virkeligheten var de fleste innvandrere analfabeter, som ble satt direkte på trygd.

annonse
annonse

Den danske finansministeren Kristian Jensen er kjent for følgende kommentar om innvandrere, men det var på et tidspunkt han ikke forsto at han selv og regjeringen skulle mislykkes så dramatisk:

«Innvandring til Danmark er kun en gevinst hvis innvandrerne kommer i arbeid. Det koster oss riktig mange penger når innvandrerne kommer til Danmark og i stedet ender opp på offentlige ytelser. Og det er jo penger som vi i stedet kunne ha brukt på eldreomsorg, skoler, mindre avgifter eller mer politi. Derfor skal vi fortsette å stille krav om at når man kommer  til Danmark, så skal man arbeide og bidra til fellesskapet.»

Utgifter til ikke-vestlig innvandring i Danmark er snart oppe i 50 milliarder, men mange dansker tror at det egentlige tallet er dobbelt så høyt. Finansminister Kristian Jensen er kjent for å tåkelegge tallene for å dempe skandaleomfanget og dermed blottstille regjeringens inkompetanse.

annonse
Reklame

Hverken statsministeren eller finansministeren ønsker å ta et oppgjør med sin egen politikk, som er et totalhavari. Hele innvandringsprosjektet gikk akkurat så galt som finansministeren selv ramset opp at det kunne gå. Regjeringen har gamblet med hele den danske velferden og tapt alt. Men ingen tar ansvaret for tabbene, tvert i mot. Statsminister Løkke Rasmussen har vært en pådriver for at Danmark underlegger seg FNs migrasjonspakt. Han var raskt ute for å forplikte sitt land til å ta ytterligere økonomisk og sosialt ansvar for befolkningseksplosjonen i Afrika og Midtøsten, underlagt FNs ledelse. Hans nærmeste omgangskrets er jo makteliten i Brüssel og Merkel som har diktert pakten. Dermed vil alt bli verre.

Hvem forteller danskene sannheten med de rette ord?

Kjeld Møller Pedersen, professor og helseøkonom ved Syddansk Universitet (SDU) i Odense uttaler til Berlingske at politikerne skal ha mot for å fortelle det danske folket sannheten om at de ikke lenger kan regne med å få tilbudt de nyeste behandlingsformer i fremtidens danske sykehus.

Løkkes helsereform («sundhetsreform») skal redusere antall innleggelser med 40.000 innen 2025, men Møller Pedersen avviser blankt Løkkes prognose som ønsketenkning: «Det er feberfantasier, fordi vi aldri har opplevd noen eksempler på at dette lar seg gjøre.»

Løkke er kjent for en lang rekke ambisiøse planer og reformer som han har presentert gjennom årene, og som aldri har blitt til noe. Det er åpenbart fortsatt mulig i Danmark.

Jan Bonde, klinikksjef på intensivavdelingen på danske Rigshospitalet, mener at man nå må rasjonere ressurskrevende behandling på intensive avdelinger: «Vi skal forsøke å forbedre vår evne til å stanse behandlinger som etter all sannsynlighet ikke vil føre til øket overlevelse, eller en tilstand der pasienten ikke får en fullgod livskvalitet.»

Rigshospitalet er Danmarks største sykehus og er blitt fremstilt som et flaggskip i det danske helsevesenet. Selv reklamerer sykehuset fortsatt med Danmarks førende hospital for pasienter med behov for høyt spesialisert behandling. Klinikksjefen tar nå til orde for en helt annen innstilling, nå skal politikernes kraftige kutt sette en ny standard for legenes behandling av pasientene – og diagnosen.

For å være direkte kan man si at pasientenes skjebne i Danmark heretter, i siste instans, er avhengig av den politiske definerte diagnostikk. Det gjelder de svakeste, altså handler det ofte om liv eller død. Legenes diagnose er i virkeligheten underordnet politikernes nyinnførte diagnosemanual. Det minner stygt om nazistenes tenkemåte. Ble de inspirert av Merkels DDR-fortid, som var en forlengelse av nazitiden?

Slike kutt som vi nå ser i Danmark begynner som alltid med samfunnets svakeste. Deres skrik høres ikke så godt, pleierne forstår kanskje heller ikke hva de sier. Og dessuten, pasientene forsvinner uansett raskt.

Arbeiderbevegelsens gamle slagord i Danmark, som fortsatt mange dansker husker, «Gjør din plikt – krev din rett», er snudd 180 grader rundt.

Dansker reagerer ikke som det franske folket, som demonstrerer i gatene, men det er grunn til å tro at reaksjoner over tid smitter over grensene. Og hva da, med Løkkes inhumane og  dristige eksperiment med sitt eget folk som innsats?

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.