Illustrasjonsbilde. REUTERS/Aly Song/File Photo

Grafiske fremstillinger og animasjoner benyttes mer og mer og blir oppfattet som absolutte sannheter. Få kommer på å stille spørsmål ved fremstillingenes riktighet. Naturlig nok fordi man har ikke spesielle kunnskaper om sakskomplekset.

annonse

Hvis du støter på betegnelsen matematisk-fysiske klimamodeller hva er så det? Såvidt vites er alle modeller matematisk funderte. De baseres eventuelt på fakta som fysiske målinger representerer. Men de baseres også på konstruksjoner som ikke nødvendigvis er vitenskapelig verifisert gjennom målinger / observasjoner på klimasystemet! «radiative forcing» er en slik konstruksjon, «global warming potential» en annen. Konstruksjonene baserer seg på klimagassenes energiabsorberende egenskaper.

Spør om konstruksjonene er vitenskapelig verifisert gjennom målinger på klimasystemet!

Illustrasjonsbilde. Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski via

Matematiske modeller beviser i seg selv ingen ting. Modellene er en visualiserings / animasjons metode som benyttes når de fysiske prosessene er kjent og beskrevet. Man kan ikke gå motsatt vei!

Fordi klimasystemet er komplekst og kaotisk og undergår stadige uforutsigbare forandringer så holder meteorologenes modelleringer få dager inn i fremtiden. Modellering / prognostisering flere titalls år inn i fremtiden blir en håpløs oppgave. Når IPCC modellører tar frem «worst case» og «best case» modeller så er de fortsatt forbundet med meget store usikkerheter og fullstendig ubrukelige for langsiktig prognostisering!

Les også: NRK tar klimaaktivismen til nye høyder

IPCCs modellers langsiktige prognoser bommer hvert eneste år. Så går forskere inn og raffinerer modellene og neste år bommer de litt mindre, men fortsatt bommer de. Det er to mulige årsaker til at de bommer. 1) Klimagassenes effekt tillegges for stor vekt. 2) andre forhold i klimasystemet tillegges ingen eller for liten vekt. Personlig tror jeg det er en kombinasjon av 1 og 2. Uansett er det store usikkerheter knyttet til langsiktige prognoser for utviklingen av den globale gj.sn. temperaturen.

Å forutsi utviklingen i været er en ting, å forutsi klima utviklingen noe helt annet! Den som forsøker seg på det siste skal man være skeptisk til!

Kilde: IPCCs klimarapporter.  Samt: Almenne kunnskaper om matematikk og modellering.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.