Illustrasjonsfoto: REUTERS/Adeel Halim

En australsk høyesterettsdommer har erklært at Koranen forplikter troende til krigføring. Videre oppfordrer han muslimer til å fordømme voldelige koranvers.

annonse

Høyesterettsdommer Des Fagen har konstatert at Koranen forplikter troende muslimer til å bedrive krigføring. Han mener at allminnelige muslimer må gå ut og markere avstand til alle oppfordringer til terror og krig i Koranen. Dette rapporterer the Sydney Morning Herald.

– Terrorister bruker vers i Koranen som argument for en islamsk plikt til å begå religiøst inspirert vold. Dette har vi sett i en rekke saker, slo Fagen fast i forbindelse med en terrorrettsak i Sydney. 

Krigshissende vers

Høyesterettsdommeren har påpekt at det er en rekke vers i Koranen som oppfordrer muslimer til å føre hellig krig.

annonse
annonse

– Troende i Australia bør offentlig ta avstand fra vers i Koranen, som oppfordrer til å føre krig. På den måten kan man svekke moralen hos terrorister, sa dommeren.

Minst én har valgt å gjøre som Des Fagen har bedt om, og han måtte gå under jorden grunnet drapstrusler. 

Les også: Oslo-barnehage arrangerte aktivitetsdag med hijab, islamsk bønn og resitering av Koranen

Skiller seg fra andre religioner

Den danske språkforskeren Tina Magaard har gått gjennom skriftene i verdens 10 største religioner, med sikte på å undersøke om noen av religionene oppfordrer til vold. Magaard konkluderte deretter med at oppfordringer til vold forekommer særskilt ofte i islamske tekster.

– Tekstene i islam skiller seg klart fra de øvrige religioners tekster, ved i høyere grad å oppfordre til vold og aggresjon overfor annerledes troende. Det finnes også direkte oppfordringer til terror. Dessuten er det i Koranen hundrevis av oppfordringer til kamp mot annerledes troende.

Ifølge en tysk undersøkelse, basert på dybdeintervjuer med 45 000 personer, er islam den eneste religionen i verden der folk blir mer rede til å begå vold, dess mer troende de er.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.