NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

NRK stempler og forenkler, de unngår viktige momenter, og krisemaksimerer bagateller. Dette er ikke fordelaktig for seksuelle minoriteter.

I en rekke artikler i NRK har Hege Moe Eriksen tatt for seg homohat i Europa. Rikskringkasteren legger til grunn at det på noen områder er blitt verre å være homofil i dagens europeiske samfunn. Man våger ikke sette halen på grisen, og unnlater som vanlig å plassere skylden der den hører hjemme. I stedet bruker man den konservative høyresiden, kalt «ytre høyre», som syndebukk. 

Dette er provoserende av flere grunner. NRK og Eriksen går i en «informasjonsvideo» til frontalangrep på det de kaller «ytre høyre», som angivelig vil begrense «homofiles rettigheter», det vil si, noen av dem vil begrense homoadopsjon og homoekteskap. Måten «ytre høyre» defineres på er imidlertid mangelfull.

annonse

Les også: NRK roper varsku om homohat i Europa, men nevner ikke innvandring og islam som årsak med ett ord

I videoen heter det at «ytre høyre» mener at en nasjon består av sitt folk (er ikke dette en selvfølge?), og at «det som kommer utenfra truer nasjonen». Allerede der setter man en standard; innvandringskritikere er trangsynte tinnfoliehatter som lever i frykt for alt nytt og utenlandsk. Slik er det ikke. Innvandringskritikk forutsetter på ingen måte et ønske om isolasjon og fiendtlighet til alt som kommer utenfra. Dette er så åpenbart forledende at det burde være pinlig for NRK, som jo lever fett på oss skattebetalere.

Videre hevder NRK og Hege Moe Eriksen at disse partiene på «ytre høyre» er imot innvandring. Hvor har man så dette ifra? Et av de partiene som listes i videoen er Sverigedemokraterna. Om det er noe partilederen Jimmie Åkesson har vært tydelig med, så er det at man ikke er imot innvandring. Man ønsker derimot å gjøre noe med dens størrelse og sammensetning. Det er ikke innvandringsmotstand. Det kalles innvandringskritikk. Svært få er vel egentlig imot all innvandring. 

annonse

Dette er en sterkt fordummende og forenklet propaganda fra statskanalen. Det er rett og slett skammelig at de ikke kan være mer presise enn som så.

Dessuten er det slett ikke sånn at begrensninger i seksuelle minoriteteres rettigheter er noen viktig kampsak for høyresiden i våre dager. Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) løftes frem som eksempel, men de er så marginale og ubetydelige at de neppe utgjør noen fare. 

Vi andre har faktisk større ting å bry oss med enn hvem frivillige voksne velger å gå til sengs med. Folk er opptatt av høye, usosiale skatter og avgifter, høye strømpriser og bompenger, en ansvarsløs innvandringspolitikk, mangler i helsevesenet og infrastruktur i forfall. Det er der misnøyen, som riktignok har gitt de konservative på «ytre høyre» vind i seilene, kommer fra.

Videre er det svært påfallende at man velger å late som om den islamske trusselen mot seksuelle minoriteter i Vesten ikke finnes. Den er ikke viet noen plass i NRKs artikkelserie. Det er kun de innvandringskritiske konservative som har skyld, får man inntrykk av. 

Vi ser over hele Vest-Europa at seksuelle minoriteter er mer utsatt for vold, først og fremst fra muslimske innvandrere. I Berlin ble det i høst slått alarm om en kraftig økning i vold motivert av homofobi. Nær sagt alle gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Andre vesteuropeiske byer sliter med det samme. Så sterk er homofobien i disse miljøene, at det til og med ledet til terror i Orlando i USA, der 100 mennesker ble drept eller lemlestet.

annonse

At et visst miljø er en versting når det kommer til toleranse, det kan alle som er villig til å lese undersøkelser og ta innover seg ubeleiligheter forstå. Men man kan også se det i det virkelige livet. Dette er ikke minst åpenbart for de som selv tilhører en seksuell minoritet, på ulike måter.

Les også: NRK-programleder sammenligner Adolf Hitler og Josef Stalin med Donald Trump

Jeg har lært, både av vitenskapelige undersøkelser og egen livserfaring, at det er forskjell på folk. Det er forskjell på kulturer og religioner, og folkene som tilhører dem er følgelig forskjellige. Alle vet vi innerst inne hvor trusselen mot seksuelle minoriteter er størst. 

Jeg har kjent det på kroppen. Jeg vet hvor jeg har møtt mest fordømmelse, intoleranse, og ekte hat. Det er overhodet ikke på høyresiden. Resetts kommentarfelt har nærmest bugnet over av støtte til meg, både for det jeg har skrevet om sakpolitikk, og i forbindelse med min egen avsløring. Jeg er stolt av dere. Dere viser med all kraft at NRK tar feil om «ytre høyre» og seksuelle minoriteter.

Er det én ting som må bli sagt, så er det at man ikke gjør seksuelle minoriteter noen tjeneste med å hegne om og beskytte islam fra kritikk. Men det holder heller ikke å bare kritisere islam. Vi må stoppe dens fremvekst. Seksuelle minoriteter hadde vært tryggere i Norge i dag om ikke det var for den sterkt radikale, ikke-vestlige innvandringen vi har sett de siste tiårene. Det er en sannhet som er umulig å komme unna. 

Paradokset er at det samfunnet forvirrede homoforkjempere i dag står på barrikadene for, er et samfunn som nødvendigvis vil bli gradvis farligere og mer fiendtlig innstilt til seksuelle minoriteter.  «Ytre høyres» politikk er redningen fra en slik fremtid. Det må vi sørge for at alle får vite.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse