Streikende skoleelever er på plass utenfor Stortinget. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix
annonse

Det blir ofte hevdet at 97 % av verdens forskere mener klimaforandringene er menneskeskapt. Dette tallet brukes til å benevne skeptikere for «klimafornektere». Men stemmer det at 97 % mener alle observerte klimaforandringer skulle være menneskeskapt?

Som tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen skriver på sin Facebook-side er det reelt sett kun tre promille (0,3%) av verdens klimaforskere som gir ubetinget tilslutning til at den globale oppvarmingen på ca. 0,8 grader celsius de siste 150 år er menneskeskapt.

1% avviser tesen fullstendig. 32% tror mennesket i ulik grad kan påvirke klimaet, mens det store flertallet av verdens klimaforskere, 66%, ikke konkluderer om mennesket kan påvirke klimaet, skriver han

annonse

Men hvordan har myten oppstått? Prof. Johannes Krüger ved Københavns universitet har nylig sendt et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Han skriver:

[N]år det gælder feltet klimaforandringer og global opvarmning, mangler medierne viljen til dybdeborende journalistik; de støtter sig til såkaldte klimaeksperter, der efterlader læserne og seerne med det indtryk, at de udtaler sig på den samlede forskningsverdens vegne. (…)
Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følgevirkninger er meget mere kontroversielt, end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for videnskabelige målinger og observationer viser noget andet end de utilstrækkelige computerproducerede klimamodeller. 

annonse

Mediernes og politikernes manglende vilje til at få et indblik i internationale forskningsresultater, som er ubekvemme for IPCC, forstærkes helt givet ved den stadige brug af de uholdbare påstande om, at der blandt klimaforskere er 97 % enighed om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt (kaldet AGW) og vil få katastrofale følger for kloden, hvis ikke der gribes ind.

Påstanden om 97 % konsensus har med mediernes hjælp manifesteret sig i offentligheden, som om hele den globale opvarmning er menneskeskabt. Tallet stammer især fra en artikel af J. Cook m. fl. (2013): Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, hvor en gruppe personer fordelte 11.944 sammendrag af artikler om globale klimaforandringer og global opvarmning i fire kategorier. Af de læste sammendrag havde 7.930 ingen konklusion om AGW og blev sorteret fra, 3.896 tilsluttede sig påstanden om AGW, mens 118 forkastede den eller udtrykte tvivl. På den baggrund konkluderer Cook, at 97 % af forskerne støtter påstanden om AGW.

Historien, der afkobler en seriøs klimadebat, er kulegravet af B. Shollenberger i: The Climate Wars – how the consensus is enforced og A. Montford i: Fraud, bias and public relations – the 97 %”consensus” and its critics. Cooks artikel er vildledende. Dels er det uhørt, at frasortere 7.930 relevante klimaartikler, dels afslører Cooks datamateriale – som i første omgang nægtedes udleveret med den begrundelse, at computeren var brudt sammen – at der rent faktisk kun var 41 artikler, som ubetinget støttede påstanden om AGW. For det viste sig, at den gruppe på 3.896, der tilsyneladende støttede påstanden om AGW, også indeholdt de forskere, der mener, mennesket kun bidrager med 20-30 % til den globale opvarmning og de mange såkaldte skeptikere, der mener, at menneskets bidrag kun er få procent. Et sikkerhedssvigt på en netside afslørede, at Cooks artikel var tænkt som et medie-stunt, og det blev den så sandelig også – med ukritisk journalistik som budbringer. Cooks artikel er i den grad manipulerende og er historien om, hvorledes en fjer kan blive til 97 høns.

Kommentar

I norsk offentlighet er det nå praktisk talt ingen som stiller spørsmål ved den påståtte konsensusen om menneskeskapte klimaendringer. Tallet 97 % har brent seg inn i alle sinn. Og det gir opphav til fordømmelsen: Klimafornekter. Det nyanseres aldri over den faktiske vitenskapelige uenigheten om hvor stor andel som er menneskeskapt, og ei heller at flertallet av forskerne overhodet ikke konkluderer. Saken fremstilles som opp og avgjort.

Dermed er det heller ingen politikere som tør stille spørsmål ved forutsetningene. «Alle» samles bak en diskusjon om «hva som må gjøres». Radikale forslag som å kutte Norges viktigste inntektskilde, olje- og gass, fremmes over en lav sko. Dyre, fornybare energikilder planlegges, stygge vindmøller settes opp i norsk natur og barna våre streiker og uteblir fra skolen.

Og det hele baserer seg på en misforståelse som aktivt fremmes som en sannhet, mens det i realiteten er verdens mest prominente tilfelle av Fake News.

Vedlagte tabell laget av Kjell Erik Eilertsen viser den reelle fordelingen av vitenskapelige artikler og deres konklusjoner om AGW = anthropogenic global warming = menneskeskapt global oppvarming

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse