Donald Trump. (Foto av AFP / AFP)
annonse
annonse

Er det ingen grense for hvor dypt media kan synke? Har ren desinformasjon og propaganda overtatt for enhver saklig og balansert fremstilling? Er den siste rest av presseetikk forsvunnet i pølen av kampanjejournalistikk og ideologisk befengt synsing?

Medias dekning av Trump må være det nærmeste det er mulig å komme et journalistisk lavmål.

Han ble forsøkt latterliggjort under presidentvalgkampen i 2016. Da han, mot alle odds og til tross for pressens ensidig negative omtale, likevel vant, var det ingen som skjønte noen ting. Ikke så rart, fordi et selvopptatt og arrogant pressekorps bare hadde snakket med seg selv og hverandre, og ikke brydd seg om å snakke med velgerne og hva de var opptatt av. Vi husker alle Tove Bjørgaas forbausede og fortvilte ansiktsuttrykk på skjermen da det ble klart valgnatten at Trump hadde vunnet presidentvalget.

annonse

I de drøyt to årene han nå har virket som president, er han søkt demonisert og utsatt for en politisk konstruert heksejakt uten sidestykke. Heksejakten ble igangsatt av Obama-administrasjonen og det demokratiske partiet på et særdeles tvilsomt juridisk grunnlag. Den ble fyrt opp under av den liberale amerikanske pressen med ren kampanjejournalistikk. Og den ble slukt rått og ukritisk med krok, søkke og snøre av et patetisk norsk pressekorps av etterplaprere.

Les også: NRK-programleder sammenligner Adolf Hitler og Josef Stalin med Donald Trump

Nå har demokratene, amerikansk presse og etterplaprerne i norske media fått seg en på tygga igjen.

annonse

Mueller-rapporten har frikjent Trump. Det var ikke noen ’Russian collusion’. Det hele var basert på falske anklager. Anklager, fabrikkert av demokratene, effektuert av en føderal forvaltning dominert av demokrater med en politisk agenda og massivt propagandert av media. Et fabrikkert falsum med andre ord. Rekylen kommer til å slå hardt inn i demokratenes valgkampanje.

Her er hva Attorney General William Barr konkluderer med i hans fire siders brev av 24.3. med en oppsummering av Mueller-etterforskningen;

Konklusjonen kan vanskelig være klarere;

«Etterforskningen til det spesielt nedsatte rådet (Mueller-etterforskningen) fant ikke at valgkampanjen til Trump, eller noen med tilknytning til den, konspirerte eller samhandlet med Russland for å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016».

Historieomskrivningen er imidlertid nå i full gang for å minimalisere de politiske skadevirkningene for demokratene. Journalistene jobber på høygir for å reparere det enorme og penible omdømme- og prestisjetapet for etablerte media. De sliter.

For dette er ikke bare pinlig. Folk slutter å høre på dem. De skjønner at de ikke lenger kan stole på media. De gidder ikke se på CNN lenger. Avisenes opplagstall stuper. Meida skjønner ikke selv at de med denne lavmålsjournalistikken er i ferd med å grave sin egen grav. De gjør det de kan for å tåkelegge sakens fakta og opprettholde det narrativet de har skapt inkludert vrangforestillingen om deres egen troverdighet.

Så la oss se litt nærmere på hva de skriver i et mediakritisk perspektiv. Rapporteringen i VG, NRK og TV2 kunne vært valgt, men la oss ta for oss Frank Rossaviks artikkel i Aftenposten 26.3. Den er rimelig representativ for lavmålsjournalistikkens tendensiøse omgangen med virkeligheten og særlig med Trump.

Her er et lite utvalg Rossavik-formuleringer med kommentarer. Rossavik lyver ikke direkte, men villeder, undergraver og søker å så mest mulig tvil ved Barrs oppsummering av Mueller-rapporten;

annonse
  • «Mueller-rapporten gir presidenten en seier, men mange spørsmål er bare delvis besvart».

🡺 søker å så tvil med rapportens troverdighet

  • «Ingen røyk uten ild, lyder ordtaket. Spesialetterforsker Robert Mueller motbeviser det, i alle fall på en måte».

🡺 søker å så tvil med rapportens troverdighet.  

  • «Summen av stevninger, tiltaler og andre signaler det siste året tilsa at Mueller ikke hadde sterke nok beviser».

🡺 søker å så tvil med rapportens troverdighet. Konklusjonen er sylklar.

  • «Mer uklart er Muellers materiale på et sekundært punkt som også er alvorlig: Gikk Trump for langt i «obstruction of justice» som grovt kan oversettes til «hindring av rettsutøvelse», i fase der presidenten åpenbart var bekymret for hva spesialetterforskeren ville konkludere med».

🡺 tåkelegger. Som Barr redegjør for er hovedgrunnen til at etterforskerne ikke gikk videre på dette området at det ikke var noen kriminell handling å skjule eller obstruere og derfor ikke noe motiv for slik obstruksjon.

  • «Men har Trump rett i at prosessen var en grunnløs ’heksejakt’ på ham? Overhodet ikke. Muellers etterforskning har dokumentert en russisk operasjon for å hjelpe Trump til makten i 2016, eller mer presist: for å skade Hillary Clinton».

🡺 tåkelegger, det kan ha vært, men det er hittil ikke konkrete bevis for at det forelå en sentralt styrt russisk operasjon med det til hensikt

  • «Etterforskningen har vist at flere av presidentens nærmeste var løgnere og kriminelle. Noen løy også om kontakt med russiske agenter, det kunne bare ikke bevises at de aktivt og bevisst samarbeidet med dem».

🡺 dette er irrelevant. Som naturlig er i en omfattende etterforskning som dette ble det gravd opp mye grums uten at det kan hefte ved presidenten slik Rossavik prøver her.

  • «Da granskningen ble iverksatt, var det gode grunner til å tro at det måtte ha foregått et samarbeid mellom russerne og Trump-kretsen».

🡺 unnlater å trekke frem at etterforskningen ble iverksatt av Obama-administrasjonen på et tvilsomt rettslig grunnlag basert på et notat (Steele-rapporten) som siden viste seg å være et falsum finansiert av det demokratiske partiet under ledelse av Hillary Clinton.

  • «Trump bør slutte med kjeftingen og heller være glad for rapporten…. Amerikanske velgere har nok av andre grunner til å sørge for at Trump ikke gjenvelges i november 2020».

🡺 hva med å nevne at sysselsettingen er rekordhøy, at økonomien går så det suser og at Trump prøver å holde det han lovet sine velgere?

  • «Har den notorisk tause Mueller, som er republikaner, egentlig gjort en god nok jobb for å ta sin partifelle i Det hvite hus?».  

🡺 søker å så tvil ved Muellers upartiskhet og en prosess som har tatt to år, involvert 19 advokater, 40 FBI-agenter, mer enn 2.800 stevninger, nesten 500 ransakelsesordre, gjennomgang av mer enn 230 datamaskiner og nesten 50 telefonlogger, 13 anmodninger om bistand fra utenlandske myndigheter og ca. 500 vitneavhør.

Donald Trumps beste dag i Det hvite hus

Er det rart opplagstallene går ned og nye media overtar?

annonse

For hva skal vi med søppeljournalistikk som dette?

Hva skal vi med en politisk prostituert presse?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon