Bilde av CHANDAN KHANNA / AFP

Slik lyder hammerens lov: Hvis det eneste du har i verktøykassa di er en hammer, vil alt i verden se ut som en spiker.

annonse

Maria Zähler har noen gode poeng i «Islamsk ekstremisme er muslimers ansvar – slutt å skylde på alle andre». Jeg er for eksempel helt enig i at radikalisering, utenforskap, fattigdom og kriminalitet i noen minoritetsmiljøer ikke er vertsbefolkningens skyld. (Eller jo, det er litt det, hvis tar med unnlatelsessyndene til våre politiske ledere.)

Men i all hovedsak synes Zählers kommentar som en skivebom for meg. Jeg finner den svært unyansert og uproduktiv, og kun egnet til å skape mer splittelse i samfunnet. Det er på sin plass å spørre: har hun for tiden bare har en hammer i verktøykassa si?

Jeg er enig i at muslimer selv må ta ansvar for å få slutt på islamsk ekstremisme. De som har lest meninger jeg har publisert før, vet at jeg ofte har kritisert at muslimer stort sett har vært fraværende når det gjelder å bekjempe radikalisering i egne rekker. Og at selverklærte talspersoner for gruppen stort sett legger all skyld på storsamfunnet.

Men Zählers trekker det mye lengre: Hun skaper først en homogen gruppe «muslimer» som hun så hamrer løs. Realiteten er ikke så enkel. Vi løser ikke problemene vi har hvis vi ignorerer viktig fakta.

Fakta: Halvparten av alle muslimer går så å si nesten aldri til en moské (dette tallet er fra 2011, og gjelder muslimer i Europa).

Fakta: Over 70% av muslimene i Norge støtter ikke negative påstander om jøder. Dette er en av de beste markørene vi har for radikale holdninger blant muslimer. Undersøkelsen fra 2017 viser at antisemittisme helt klart er et problem i muslimske miljøer, men at langt fra alle muslimer har negative holdninger mot jøder.

Muslimer er en veldig heterogen gruppe, og det blir nærmest automatisk feil når noen hevder noe som skal gjelde hele gruppen. Zähler bidrar også til å befeste de radikale og reaksjonære muslimenes stilling som talspersoner for alle muslimer når hun fremstiller dem akkurat slik de gjør. Dette er like kontraproduktivt som de som skjønnmaler gruppen som helhet og dekker over de store problemene som helt klart finnes i noen undergrupper.

Så strekkes argumentene ytterligere, og hammeren brukes nå mot innvandrere generelt, og til og med deres etterkommere. Det er hinsides kunnskapsløst å hevde at etterkommere av innvandrere til Norge fra Afghanistan automatisk ikke vil føle samme stolthet over Norge som det etnisk norske gjør. Generaliseringen av nordmenn i påstanden hennes er nesten like feil som generaliseringen hun gjør av andregenerasjons innvandrere. Slik jeg erfarer, er stolthet over Norge desverre en mangelvare blant nordmenn. Og jeg har enda til gode å treffe en som er mer stolt over norge enn det araberen Walid al-Kubaisi var.

Vi løser ikke problemene våre ved å bidra til ytterligere polarisering i samfunnet. Tvert i mot. Vi må alle ta ansvar for samfunnet vårt. Alle må gjøre sitt for å bekjempe polarisering og radikalisering. Alle må bidra til å spre kunnskap om problemene våre.

Les også: Obs! Økt radikalisering på venstresiden

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.