Universitetet i Bergen (UiB). Foto av HMPinnsvinet, Wikipedia.
annonse

En komité ved Universitet i Bergen (UiB) ønsker å stenge lesesaler og laboratorier tidligere, i et forsøk på å minske CO2-utslipp.

Under følger et utdrag fra notatet universitetsstyret skal diskutere:

«I dag har laboratorier og lesesaler svært høy tilgjengelighet. Dette medfører høyt energiforbruk til tider der det er minimal bruk av byggene. I tett samarbeid med brukerne bør det sees på muligheter for reduserte driftstider av disse, slik at man holder noen areal åpne på kveldstid og helger, mens man stenger andre.»

annonse

Dette står i kontrast til studentenes ønsker om døgnåpne fasiliteter.

Eiendomsdirektør Even Berge ved UiB sier til Forskerforum at man må velge om man skal prioritere studentenes ønske, eller kutt i energibruken. Man kan ikke få i pose og sekk.

– Her er det kryssende interesser, og vårt råd er at man må bli flinkere til å avveie disse interessene. Studentene ønsker døgnåpne studieplasser. Men når vi også skal ha energibruken ned, kan vi ikke ta en Ole Brumm og si «ja takk, begge deler». Det er energikrevende å drifte bygg, bygg er en ganske stor bidragsyter til globale utslipp.

annonse

Les også: PhD-student forslår atomkrig som klimaløsning

– Hvis det sitter to studenter på hver sin lesesal på to nabofakulteter, kan det kanskje være fornuftig å ta ned temperaturen og stenge lyset det ene stedet på de mest «odde» tidspunktene, mot at den ene studenten setter seg på nabofakultetet, fortsetter han.

Nikolai Klæboe, som er leder av studentparlamentet ved UiB, er enig. Han ønsker imidlertid andre løsninger.

– Jeg synes absolutt man skal se på det og vurdere det, i samarbeid med brukerne, som det står i sakspapirene. Å ikke se på energibruken ville vært feil i den tiden vi er i nå. Men personlig tror jeg ikke det er løsningen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse