Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Hvorfor straffes mennesker som er redde for islam? Bør det være slik at redsel og angst for noe skremmende kan straffes når frykten adresseres?

Bør påtalemyndigheten dømme og straffe mennesker som verbalt uttrykker subjektiv redsel til noen de mener er en del av årsaken til redselen? Hva om denne subjektive frykten bygger på objektive og reelle farer som kan være like om hjørnet. Påtalemyndighetene bør vel bevise at en begrunnet frykt ikke eksisterer før de kan dømme noen.

En eldre kvinne som i frykt for islam kom i skade for å kalle en delvis tildekket muslim for en «korrupt kakerlakk», er av påtalemyndigheten dømt til en bot med subsidiær fengselsstraff. Mange mener denne eldre kvinnen er et offer blant mange andre offer som er blitt skremt av stadig flere pågående muslimer som tar stor plass og som ønsker å islamisere Norge. Muslimers oppgave er vel å islamisere nye områder? Er vel derfor det etableres så mange moskeer i rekordfart!

annonse

Vi har mange eksempler på mennesker som forfekter ideologier, politiske meninger og forskjellig annet som er blitt kalt mye verre ting enn kakerlakk, uten at noen er dømt og straffet. Til og med de som bare forsøker å forsvare eget land og befolkning kan bli truet og harselert med på det groveste. Mange som burde blitt straffet om vi legger til grunn denne nye praksisen.

Flere mener de ansvarlige hos påtalemyndighetene i Norge bør påtales selv etter de straffet, etter manges mening, en uskyldig eldre kvinne. Påtalemyndighetene bør ikke ha lov til å misbruke eldre uskyldige mennesker i et forsøk på å skremme egen befolkning til taushet for noe som mange helt beviselig er redde for, og som etter de fleste menneskers oppfatning bunner i en begrunnet frykt.

Denne eldre kvinnen bør helst frikjennes og tildeles erstatning hvis dommen ankes. Skjer ikke dette, bør noen vurdere å anmelde de ansvarlige. Bruke forsvarsløse eldre redde mennesker for å statuere eksempler for noe som er tvilsomt, hører ikke hjemme i Norge. Er det slik at påtalemyndighetene skal bidra i islamiseringen av Norge?

annonse

Les også: Mastercard vurderer å strupe overføringer til islamkritikere og høyreekstreme

Ingen bør dømmes for subjektive meninger som skyldes redsel og angst på grunn av gjenkjenning av en potensiell totalitær ideologi de mener kan bli farlig og skadelig for eget land. Det bør heller ikke være kriminelt å kommunisere redselen og angsten til en muslim som forkynner et ideologisk budskap som kan virke provoserende og skremmende. Aktive og praktiserende muslimer i Norge må akseptere at de kan bli satt i hartkorn med alt av islams lære og praksis. Mye tyder på at kunnskap om islam forsterker frykten.

Alle må ha rett til å uttrykke sin redsel og angst på en verbal måte som passer for den enkelte. Føler man seg forfulgt og skremt av noe enn ikke kan kontrollere, og i neste omgang ønsker å formidle frykten, ordlegger mennesker seg etter det ordforrådet de respektive besitter. Plukke ut å straffe tilfeldige mennesker som blir skremt av en potensiell politisk ideologi som beviselig hører hjemme i totalitære stater er vel å gå litt for langt.

For mange i den opprinnelige norske befolkningen er det vanskelig å forholde seg til den politiske ideologien islam som har spredd seg til mange land, tatt over kulturer og samfunn. Tyrkia var et kristent land, den opprinnelige befolkningen er borte, Afghanistan var buddhistisk. For å nevne to av flere land som er blitt islamsk. De siste fem år er tett oppunder tusen mennesker drept i jiadistiske angrep i Europa, langt flere er skadet for livet. En norsk og dansk jente ble i desember 2018 halshugget i Marokko av islamister. I 2015 ble norsk mann halshugget i Syria etter å ha blitt holdt fanget og torturert jevnlig på det groveste i ett år.

Ingen tvil om at Islam bygger på et intrikat nettverk tilpasset nye tider. Det drives utvilsomt islamsk politikk i moskeene. Ingen kan vite med sikkerhet hvem som viste hva, om alle de jihadistiske terrorangrep i nyere tid. Hvem var de egentlig arkitektene bak halshuggingen av den norske og danske kvinnen i Marokko? Marrakesh-avtalen var akkurat undertegnet i Marokko da halshuggingen fant sted. Så langt har det vært over 30 arrestasjoner etter terrorangrepet i Nice i 2016, hvor 86 mennesker, både voksne og barn, ble drept på en bestialsk måte. Samtlige arresterte var tilknyttet moskeer. Flere moskeer er stengt ned i Frankrike og andre europeiske land etter islamistiske terrorangrep.

Les også: Norsk lokalavis forelsker seg i islam, og angriper skeptiske nordmenn

annonse

Som tidligere nevnt, kan det virke som at kunnskap om islam skaper mer frykt blant stadig flere i den opprinnelige norske befolkningen. Stadig flere har en økende forståelse for hvordan den yngste av de store religionene skiller seg ut fra de andre med sitt politiske vesen. Islam og muslimer vil i praksis regulerer og dominerer samfunnet når det blir mange nok muslimer i et et nytt geografisk område. På denne måten tar de gradvis over med tiden som hjelp. Med tanke på alle de som lever med politibeskyttelse i Europa på grunn av islam, kan man spørre seg om hvor langt islamiseringen egentlig er kommet! Allerede flere i Norge som trenger politibeskyttelse. Hvem organiserer egentlig denne trusselen mot enkeltmennesker? Hører ikke om muslimer eller skriftlærde som tar avstand fra denne praksisen.

Mye tyder på at moskeer fungerer som politiske maktbaser i et intrikat nettverk som spinnes stadig tettere og større innenfor landegrensene i vest-europeiske land. Selv om det utvilsomt er stridigheter mellom forskjellige islamske nasjoner, er målet det samme. På denne måten kan muslimer arbeide politisk på sidelinjen av demokratiet. Samtidig som muslimene utnytter svake demokratier i deres favør. Slik kjemper muslimene til seg stadig flere privilegier samt innflytelse og makt. I stadig flere debatter på nettet reagerer den opprinnelige befolkningen over at fremmende makter, så lenge de er muslimske, kan ta seg så lett til rette i vest-europeiske land. Det er heller ingen hemmelighet at andre lands borgere med sterk tilknytning til sine opprinnelige muslimske hjemland beveger seg mer eller mindre fritt innenfor schengenområdet.

Ingen tvil om at muslimer har opparbeidet seg en grobunn i Vest-Europa, nye parallellsamfunn som styres med sharia oppstår, noe som er tilfelle i de fleste land i Vest-Europa, inkludert Norge. Den videre ekspansjon vil blant annet være avhengig av den opprinnelige befolkningens fødselsrater i forhold til muslimenes fødselsrater. Bare i Tyskland og Frankrike er det allerede snart over fem tusen moskeer, så det fødes og ankommer nok muslimer til at det er nødvendig med tusentalls moskeer. Noe som står i sterk kontrast til den daglige vandalismen på kirker rundt omkring i Europa. England, som er et godt eksempel på et land som har gjort seg avhengig av oljerike muslimske land finnes det også et tusentalls moskeer. England har hatt en rekke islamistiske terrorangrep med mange drepte. Siste store terrorangrep var 22 mai 2017 i Manchester, med 22 drepte og 119 alvorlig skadet.

Fødselsratene i muslimske land er høye og befolkningsveksten vil i uoverskuelig fremtid legge press på Europa. Stadig flere muslimer vil finne veien til Europa fra fattige og overbefolkede muslimske land. Islamistiske ledere har kommunisert til stadighet at de ønsker å føde Europa i senk. Det muslimske brorskapet har vært toneangivende, men de er ikke alene. Det mangler ikke på advarsler. Mange har fått med seg dette budskapet.

Vi må alle stille oss spørsmålet om hvorfor så mange konkurrerende muslimske land bruker penger på etablering av moskeer i Europa! Alle land i Vest-Europa har muslimer innenfor sine landegrenser med forskjellige nasjonaliteter. Samtlige har moskeer som oftest er rettet opp mot sine respektive land. Med bakgrunn i dette, vil andre lands borgere fra flere muslimske nasjoner bidra til en fremtidig balkanisering av Vest-Europa? Vil det bli verre i Vest-Europa enn det er i flere av de respektive muslimske land på grunn av forskjellige muslimske nasjonaliteter i samme land?

Les også: De som vil sette deg i fengsel for å hate islam

Allerede ser vi kniving blant ulike nasjonaliteter og mellom Sunni og sjiamuslimer over hele Vest-Europa. Jøder rømmer Vest-Europa og flytter til Israel. Optimister drømmer om en reformasjon. En utopisk drøm i Vest-Europa med så mange forskjellige muslimske nasjonaliteter. Islam er politikk og ikke en religion som kristendommen. Derfor alle de parallellsamfunn som er etablert og vokser i Vest-Europa. Muslimene lar seg ikke integrere så lenge de er muslimer. De få frafalne blir som regel forfulgt. I mer moderate islamske stater tøyles de mest ekstreme former for islam med makt og det eksisterer ikke demokratiske spilleregler. (Det er skjebnen til Vest-Europa mener mange.) Likevel er ikke islam en religion som er adskilt fra politikken i disse landene. Islam er makt og regulerer samfunnet i alle islamske land. Islam er altoppslukende. Koranen, hadithene og sira står sentralt. De som tror de kan reformere islam får bare banke på en av de mange forskjellige moskeene.

Bekymringen for islam er stor blant de laveste klassene i samfunnet, som er den delen av den opprinnelige befolkningen som oftest bli belastet med den nye uberegnelige kriminaliteten som oppstår rundt de nye parallellsamfunnene. Samtidig som det kan oppstå konkurranse om de samme arbeidsplassene. Interesser i næringslivet pusher på for enda mer billig arbeidskraft og mye tyder på at tenkes mindre på fremtiden når det skal tjenes penger. Mange arbeidsledige muslimer fra fattige land gir rikelig med billig arbeidskraft når det er høykonjunktur. Problemene er mange og sammensatte når det kommer til islams utbredelse i Vest-Europa. Kapitalismen og høy levestandard for noen er ingen garanti for en stopp i islamsk utbredelse. Eller noe som kan dempe de negative virkningene av islams utbredelse. Slik fremtidsutsikten er i dag vil det neppe bli et fredelig demokratisk Vest-Europa som vokser frem med den nye befolkningen. Heller tvert om. Det blir stadig flere fattige, det gir grobunn for islamsk ekspansjon.

Mye er uavklart når det gjelder islam, og det er mye å være redd for. Så lenge det ikke finnes noen gode eksempler på velfungerende demokratiske islamske nasjoner, bør Norge som nasjon begrense muslimers innflytelse, spesielt på deres premisser. Kritikere av de som er skeptiske til islam hevder at det vil gå seg til med årene. Fødselsratene blant muslimer vil synke og alt vil bare bli fryd og gammen. Problemet er at det strider mot alt islam står for og de muslimske politikernes ønsker for Europa. Det strider også mot forskning som viser at nye muslimske generasjoner er mer radikale. Budskapet fra moskeene er heller ikke til å ta feil av, så ingen muslimer trenger å bekymre seg for lave fødselsrater på sikt så lenge muslimene følger islamsk lære. Både eksplisitt og implisitt jobber islamske interesser, med god hjelp fra vest-europeiske politikere, for å legge press på øst-europiske land. Slik at muslimer får samme tilgangen til deres land.

Politiske signaler og med den nye Marrakesh-avtalen som ble undertegnet i Marokko kan tyde på flere politikere har valgt fortsatt islamisering av Vest-Europa i redsel og angst for allmektige islam. Andre politikere igjen er totalt uvitende, naive og ubrukelig etter manges mening. Død fisk som flyter med elven er sjargongen. I så fall vil Norge som et lite feminisert land med stadig synkende fødselsrater blant den opprinnelige befolkningen komme dårlig ut i et lengre perspektiv. Andre igjen vil nok påstå at den opprinnelige befolkningen i Norge allerede er ofret for det som kommer til å bli en islamsk stat en gang i fremtiden. Slik flere tidligere kristne land er blitt islamsk med tiden som hjelp.

De som følger med i debatten om islam vil kanskje registrere at en stor del av den opprinnelige norske befolkningen ønsker forbud mot moskeer, derfor er det grunn til å tro at redselen for islam er stor i Norge. Så frykten for islam er reell og ingen bør straffes for å være redd. Det er en begrunnet frykt.

Etterord

Det er vel ikke uten grunn at mange over hele Europa er bekymret, antallet som er bekymret stiger for hver dag. Til slutt blir det politikerne som må bestemme seg for en retning som vil berolige den opprinnelige befolkningen.

Et nei til mer islam i Vest-Europa på samme måte som i Øst-Europa vil koste mindre nå enn om noen år. Men en slik løsning vil neppe bli gjennomført.

Derimot en kraftig høyredreining i politikken kan være med å dempe de negative virkningene av islamsk utbredelse i Vest-Europa. Endringer i sosialiseringsprosessen rettet mot den opprinnelige befolkningen kan gi resultater. Barnehager, skoler, media, alt må snus på hodet.

Det viktigste er fertilitet, fødselsratene må opp. Strukturelle endringer som legger til rette for og favoriserer konservative familiestrukturer. Altså, møte islam halvveis kan være løsningen, endre vårt samfunn slik at det blir mer spiselig for muslimer. Noe som til en viss grad kan gi sameksistens inn i den fremtiden som til slutt vil gi svar på flere av spørsmålene.

I dag ser vi en tendens til økende polarisering og det er ikke balanse i samfunnsutviklingen. Vest-Europa er fylt opp med moskeer og muslimer som ikke har sine familiære røtter i europeiske land. Hva kan det komme til å bety om polariseringen bare fortsetter?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon