Photo by Tolga AKMEN / AFP

Det tør være kjent at en av teoriene bak drivhuseffekten er at CO2 i lufta påvirker absorpsjonsevnen for infrarød stråling.

annonse

Mindre kjent er kanskje at laboratorieforsøk gjennomført av spesialister på infrarød stråling bare viser marginale effekter, selv med en flerdobling av dagens CO2-nivå. Det er påfallende at FNs klimapanel ikke publiserer disse resultatene.

Som teknokrat og pensjonist i 20 år har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i forskningen på klima, utført av både alarmister og skeptikere. Jeg har også notert meg at da Trump skrotet Parisavtalen, var det ikke etter påtrykk fra olje-og kullindustrien i USA, men etter faglige råd fra fremtredende vitenskapelige institusjoner.

Les også: Svindelen rundt klima-Greta (16) når omsider SvD

Det er ellers lett å regne ut, at selv om vi forbrukte alle planetens tilgjengelige ressurser av olje, gass og kull på kort tid, ville vi ikke nå opp i et CO2 -nivå som enkelte alarmister forestiller seg.

For meg har mine private studier ført til at jeg orienterer meg innenfor gruppen av andre realister og skeptikere; Dyson, Gray, Guiry, Happer, Spencer, Idso, Pielke, Plimer, Giaever et.al. Personlig ser jeg for meg en fremtid med forhøyet CO2 og kaldere klima om noen årtier.

Som en veldig gammel mann blir en da litt vemodig når det brukes billioner på klimatiltak som sannsynligvis er bortkastet, i stedet for at pengene går til hjelp for verdens elendige.

Det er også litt trist at klima-og energiavgiftene i vårt land gjerne rammer dem som har minst fra før.

Les også: Er Greta Thunberg en ny Mozart?

Ellers er det uforståelig for meg at man helt fra klimadebattens start har beregnet utslipp per individ, i stedet for, mer korrekt, per arealenhet for de respektive land. Per individ ligger vårt land omtrent midt på treet i verdenssammenheng, mens per arealenhet ligger vi omtrent på bunn. I tillegg har vi skoger og havområder som absorberer omtrent halvparten av utslippene.

Alle barn og unge som for tiden går i tog og streiker deler åpenbart ikke min oppfatning av verdens tilstand. Det synes jeg er leit.

«De Unge har Rett», skrev Peter Egge i sin tid. Jeg er ikke så helt sikker på det.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.