Illustrasjonsbilde. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Fremtiden vil omtale oss nåværende i «ettertid» og vil lure på hva slags ledere Europa den gang hadde, altså retrospektivt og sett i etterpåklokskapens skarpe lys.

 

Da påstår jeg at vår nåtid vil fremstå som en «forundringens» tid: Om hvordan utdannede og selv-pretenderte fornuftige mennesker – som lemen mot havet – omfavnet en ødeleggende monokultur fra 600-tallet. Jeg tror«fremtidig» vil nåtidens fedrelands-sviktende ledere få «passet» til de grader påskrevet,som «lite oppegående å ha vært» for å si det forsiktig.

annonse

Unnskyld meg Fru Statsminister, jeg mener aldeles ikke å fornærme Dem. Men om enn noe «hypotetiske» går dette ubønnhørlig også på Deres ettermæle, samt svært mange andres. Dog det siste «med-skyldighets-poenget» blir neppe noens trøst. Heldigvis er nåtiden ikke helt utløpt, samt ei heller Deres jordisk begrensede tid, for nåtiden er her fremdeles. Derfor har De ennå litt tid. Men igjen og helt hypotetisk, skulle jeg skrevet som «fremtidig» det nåværende tidspunkt ville dommen dessverre blitt lite flatterende. For jeg ville analysert vår samtid med alle de oss nå tilgjengelige og opplysende fakta. Nemlig alle de fakta som våre riksmedier stort sett utmerket godt vet, men ikke vil meddele oss av en eller to hoved-grunner: «enten fordi de er dum og ikke estimerer sitt publikum – eller fordi de bevisst og løgnaktig tildekker sannheten». Frimodig påstår jeg det siste.

Les også: FN-rapport: Naturødeleggelser like alvorlig som klimaendringer

Men før jeg går videre, boken Makt Myter Media (MMM) hadde et innledende kapitel i forsvar av «etterpåklokskapen» hvor forfatteren Frode Fanebust friskt begynte slik: «Man skal være etterpåklok. Det er en uhyre viktig regel. De som sier noe annet, er fjols. Derfor er dette en etterpåklok bok. Er den klok? La meg få komme tilbake til det.» Denne sannferdige samfunns-kritiske MMM-boken utkom høsten 2013, men ble sterkt før valget motarbeidet nettopp derfor – av folk som BTs «leie-anmelder» Arild Snoen og hele det norske riksmedia. Imidlertid, som den som finansierte boken, har jeg brent inne med flere tusen eksemplarer. Disse skal imidlertid ut som god folke-opplysning før neste Stortings-valg.

annonse

Med spesiell adresse til LO og dets medlemmer påbegyntejeg nyligen kladd som passende beskrivende for vår tid som jeg gjengir her: «Har dere hørt om Tommy Robinson i England? Neppe mye fordi riksmediene er på lag med makt-eliteneogså i Norge. Fra demvil dereikke

få høre om «folkets røst» i England, en modig mann som kjemper mot stats-myndighetene representert gjennom makt-politikerne. Samt de sterke bank-interessene, finans-haiene og andre globalister som rått underkjenner fedrelands-ulempene og om EU som knapt enser den lille mann og kvinne. Ifølge Tommy skal England søkes reddet til fordel for de under-privilegerte, dem som mest opplever problemene med fremmed-innvandrings nedsider. Og England, igjen ifølge Tommy, må effektivt beskyttes for og fra terror og vold. Samt fattigfolk seg marginalisert som nå til fordel for innvandrere, dvs slike som heller lever på trygd enn på ærlig arbeide. Han er faktisk like hard med venstresiden som med høyresiden og han sloss aldeles ikke for seg selv, men for Englands mange og nå økende under-estimerte mennesker».

Senest lanserte han seg som en av Englands representanter til EU-valget i slutten mai. Han ber om støtte for å kunne stå opp for England mot de høyt-gasjerte nærmest «kjøpte» makt-byråkratene og politikerne i Brussels – så langt høyere hevet og beskyttet fra dagliglivets realiteter enn «alminnelige» andre. Som ikke-britisk kan jeg ikke gi Tommy min valg-stemme. Men jeg kan erklære stor sympati for hans tapre sak som myndighetene nå ned-kjemper med alle midler – gjennom det engelske rettssystemet. Politikerne synes desperate blitt etter å forstumme Tommys avslørende samfunns realiteter der borte. Hvorfor? Fordi han skjemmer dem ut. Ikke ulikt de høyt betalte LO «kaksene»og andre i Norge også. Men å innrømme det falske og udemokratiske egoistiske spillet går mot deres egen-interesser.

Les også: Dette skriver Wikipedia om Ramadan

Jeg er ingen politiker, kun en fedrelandsvenn og derfor helt på linje med Tommy i min forakt

for all denne falske EU pretensjonen. På bekostning av den lille mann og kvinne som blir lurt av alle disse fordels-folkene både her og der. I motsetning til England er vi ikke direkte EU tilknyttet, men utsatt for de samme nedsidene gjennom vår såkalte EØS-tilknytning som var våre myndigheters måte å «sabotere» Nei til EU på, etter folkeavstemningen. Arbeiderpartiet under Gro Harlem Brundtland støttet av Høyre arbeidet iherdig bak kulissene og argumenterte enkelt sagt med at «de visste best»…I retrospekt var det folkets skepsis som fikk rett, det ser vi idag. Men det vil knapt innrømmes. Kun oljerikdommen tilslører hva som skjer i Norge.

annonse

Ikke å innrømme feil er politikernes varemerke, de lyver heller enn å innrømme noe som helst i et skittent spill. Stortinget er ikke besatt av folkets folk, de er nominert oss av partiene selv, faktisk omhvem vi skal få stemme på… Men er det noen som fremdeles ikke forstår at dette er et grovt skinndemokrati – hvor Stortings-representantene er lojale til sine egne parti-makt-pyramider heller enn til oss? De pretenderer at vi valgte dem, en løgn. Men siden vi snakker om England og Tommy, han anfører det knapt bedre der, kun 4% av parlamentsmedlemmer  representerer fattige distrikter. Lederne er Theresa May og Jeremy Corbyn tilsvarende våre Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Men de alle synes akkurat like fjernt og høyt hevet over folket. Forskjellen er, i England er stemningen «helt» ut av EU, mens i Norge vil våre ledere at vi skal fortsette oss indirekte gjennom EØS som «leilendinger» for å si det enkelt.

Legg merke til, alt våre ledere forteller oss er at Norge tjener stort på EØS…Men de vil ikke og utførligdiskutere hvorfor – og å underbygge dette med fakta. Hva vi trenger er et «nasjonalt» utenriks-handels-regnskap som samtidig omfatter alle fordeler og alle ulemper, ikke som nå bare fordelene. Høres ikke det siste ut som uærlig politikk?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon