Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

En betjent i Oslo-politiet reagerer på politiets fremtreden og skjønnmaling av ungdomskriminalitet i deler av Oslos ytterkanter. 

Mange reagerer sterkt etter skildringene som er kommet frem i forbindelse med onsdagens folkemøte på Kalbakken på Oslos ytre østkant. En av dem er en politibetjent Resett har hatt en del kontakt med, som er sterkt bekymret for tryggheten til vanlige folk i hovedstadsområdet og i landet for øvrig. Resett kjenner betjentens identitet, men anonymiserer vedkommende av hensyn til hans arbeidssituasjon. 

– Den fornedrelsen folk blir utsatt for i det som skal være deres trygge nærområder gjør inntrykk. Hvor er organisasjonene som jobber for utsatte mennesker, Redd Barna og andre som ivrer for at IS-barn skal komme hjem igjen, når barn og unge utsettes for grov vold i sine nabolag her i Norge?

annonse

Les også: «Erik» utviklet PTSD av å vokse opp i Groruddalen – norske gutter utsettes for rasistisk vold på Oslo øst

Skjønnmaling

Betjenten reagerer også på at politifolkene som var til stede på folkemøtet var så påpasselige med å presisere at det kun er 3 prosent av ungdommene i Oslo som begår kriminalitet.

– Da kan de ikke ha vært inne i etterretningsregistrene de siste årene. Prosenten de snakker om er jo de som er registrert. Men nå har det jo blitt sånn at det gjøres svært få kontroller, dermed havner færre kriminelle i registrene, og bak lås og slå. Politiet er jo i stedet så opptatte av å løse ting med dialog og prat, sier han. 

– Alle skjønner hvorfor de skjønnmaler. Det er en frykt for at det skal oppstå mer hat mot minoriteter. De vil ikke skape noe konflikt, vil ikke skape et bilde av innvandring som et kriminalitetsproblem. Og da er det om å gjøre å dysse det ned. 

Grov vold

annonse
annonse

Under og etter folkemøtet ble Resett gjort oppmerksom på flere grove og alvorlige voldshendelser, der gjerningsmennene uten unntak var personer av ikke-vestlig og spesielt muslimsk innvandrerbakgrunn, og der ofrene i all hovedsak var etniske nordmenn. 

Torsdag rapporterte Resett spesielt om en av disse alvorlige hendelsene, der en norsk mann i 20-årene ble utsatt for uprovosert og overraskende vold fra tre andre unge menn, alle med ikke-vestlig bakgrunn.

Politibetjenten Resett snakker med understreker at dette er noe som skjer ofte.

– Dette skjer ofte. Man ser i noen tilfeller at gjerningsmennene prøver å provosere frem en reaksjon fra ofrene, for å ha en grunn til å gå og banke dem. Det er ikke noe nytt. De som begår volden blir fremstilt som stakkarslige. Men de ydmyker sine ofre. 

Etterlyser oppmerksomhet

annonse

Betjenten etterlyser igjen organisasjoner som vanligvis engasjerer seg for de svakeste i samfunnet, og mener de må gjøre noe

– Hvorfor arrangeres det ikke fakkeltog? Hvor er de frivillige organisasjonene, og Antirasistisk senter? Er det noen som skriver skyggerapporter til FN om hvordan barn, unge og eldre i Norge trakasseres? spør han.

Den oppgitte betjenten beklager seg over den manglende oppmerksomheten rundt disse voldshendelsene.

– Mange lider og blir utsatt fornedring, trusler, ran og vold. De får livskvaliteten innskrenket, og det er svært få, nær sagt ingen, som jobber for dem. 

Les også: Innvandrerungdom banker opp og ydmyker etnisk norsk ungdom i Oslo-området

annonse

Ineffektiv forebygging

Forebyggingsstrategiene politiet benytter står til stryk, hevder betjenten. 

– Denne forebyggingen er helt feilslått. Det er konsekvenser som må til, og det fungerer hver gang. De kriminelle må fjernes fra gatene, konstaterer han. 

Betjenten mener at de såkalte antirasistene utelukkende er opptatt av å hegne om minoriteter, og at de bidrar til å skape sterkere antagonistiske holdninger mot etniske nordmenn. 

– De som kaller seg antirasister later til å jobbe for å skape hat mot majoritetsbefolkningen. Mennesker som virkelig blør der ute får ikke oppmerksomhet. Men se hvordan enkelte jobber på spreng for å få hentet hit IS-barn. Mens vi står med mangel på kompetanse i det offentlige, skal vi altså hente inn noen av de menneskene som er vanskeligst å håndtere. Politiet er også med på dette her, og er underkuet. Det er mange aktører i systemet som bare prater svada. 

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon