Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Enkelte medier gir inntrykk av at den voksende antisemittismen i Europa skyldes økt høyreradikalisme. Noe empiri taler dem imidlertid imot.

Aftenposten publiserte for noen dager siden en artikkel som handlet om at Tysklands føderale ombud mot antisemittisme, Felix Klein, gikk ut og advarte jøder i landet mot å vise seg åpent med hodeplagget kipa, noe Resett også rapporterte om. Felix Klein mente at det å vise sin jødiske identitet åpent kan medføre utrygghet og risiko for antisemittisk vold. Siden er han blitt kritisert for å gi etter for hat, da det anses at han anbefalte jødene å begrense seg selv i møte med diskriminering og hat.

Aftenposten proklamerte i en underoverskrift i sin artikkel at «Høyreradikale står for de fleste angrepene», og viste i avsnittet under til at Tysklands regjering selv mener at 90 prosent av de antisemittiske angrepene i landet utføres av høyreradikale tyskere. Det vises imidlertid ikke til noen kilde.

annonse

Les også: Jødisk kvinne om den voksende antisemittismen i Malmö: – Vi våger ikke å vise oss ute

Misvisende

Det er korrekt at man i den tyske politistatistikken har stemplet 89 prosent av all antisemittisk kriminalitet som motivert av høyreekstremisme, men ifølge The Times er det sånn at tyske myndigheter svært ofte ikke kan fastsette hva motivene egentlig var, og når de ikke kan det, pleier de automatisk å klassifisere kriminaliteten som høyreekstrem. Det indikerer at denne statistikken ikke forteller hele historien.

Når det gjelder jødenes beretninger av sine opplevelser av å bli forfulgt, er det ingen tvil om at høyreekstremister ikke lenger er den store trusselen. 

Avslørende rapport

I en rapport publisert i 2017 av Holocaustsenteret og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved universitetet i Oslo (UiO) har man tatt for seg antisemittisk vold i Frankrike, Sverige, Tyskland og Storbritannia. Her har man undersøkt hva jøder selv mener om sine opplevelser, og hvem som utsetter dem for antisemittisk vold eller trusler. 

annonse

I alle de fire undersøkte landene sier de utsatte jødene at det oftest er personer med et ekstremistisk muslimsk standpunkt som utsetter dem for vold eller trusler. 

Ifølge disse tallene skulle muslimer gå både høyreekstremister og venstreekstremister en høy gang når det gjelder antisemittisk vold. I Tyskland oppgis det at muslimer stod bak 34 prosent av tilfellene, mens høyreekstremister stod bak 11 prosent, og venstreekstremister 9 prosent. I de tre andre landene rapporterte de utsatte jødene at de oftere ble utsatt av venstreekstremister enn høyreekstremister. 

Muslimsk dominans 

I Frankrike stod muslimer ifølge disse tallene for 53 prosent av alle tilfeller, mens venstreekstremister stod for 18 prosent, og høyreekstremister kun 4 prosent. I Sverige er det oppgitt at muslimer stod for 51 prosent av tilfellene, mens venstreekstremister stod for 25 prosent, og høyreekstremister 5 prosent. I Storbritannia er det oppgitt at muslimer stod for 36 prosent av tilfellene, mens venstreekstremister stod for 14 prosent, og høyreekstremister 7 prosent. 

En liten andel av tilfellene i Frankrike (3 prosent) og i Storbritannia (6 prosent) er oppgitt å være motivert av kristen ekstremisme.

annonse

Normalisert antisemittisme

Tidligere i våres publiserte Bundesamt für Verfassungsschutz, Tysklands føderale myndighet for vern av grunnloven, en rapport om antisemittisme i muslimske miljøer i Tyskland. Rapporten ble omtalt i flere mindre, engelskspråklige medier, deriblant i Israel Hayom. Det gjøres klart i denne rapporten at det ikke bare er muslimer med ekstreme politiske standpunkter, eller religiøse muslimer, som har sterkt negative holdninger til jøder. Holdningene er utbredt blant personer med muslimsk bakgrunn, uavhengig av grad av religiøsitet og politisk ekstremisme.

Det fremgår av rapporten at islamsk antisemittisme har vokst seg sterkere og mer innflytelsesrikt siden over en million muslimer migrerte til Tyskland i perioden mellom 2014 og 2017. Det hevdes også at mange barn i muslimske miljøer vokser opp med normaliserte, antisemittiske holdninger.

Les også: Rabbiner frykter for vanskeligere situasjon for jøder i Europa

Muslimer i Norge er oftere antisemittiske enn nordmenn flest

I Holocaustsenterets rapport titulert «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017» konstateres det også klart og tydelig at muslimer i Norge støtter negative holdninger til jøder i langt større grad enn den generelle befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent). 

Hele 42 prosent i det muslimske utvalget omtalt i denne rapporten mener for eksempel at «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» (mot 13 prosent i befolkningen), og bare 9 prosent (mot 46 prosent i befolkningen) avfeier denne påstanden. Blant muslimer er det 28 prosent som støtter påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» (mot 13 prosent i den generelle befolkningen).

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.