Illustrasjonsfoto: AFP PHOTO/BEN STANSALL

Det er litt underlig å se hvordan gammelmedier forsøker å fraskrive islams fremvekst ansvar for den økende antisemittismen i Europa. Fakta finnes der ute, for den som gidder å lete. 

annonse

For kort tid siden kunne Resett rapportere at Tysklands føderale ombud mot antisemittisme advarer landets jøder mot å bruke hodeplagget kipa over hele Tyskland. Dette grunnet rapporter om en økning i jødehat og antisemittisme i landet, noe vi har sett over hele Vest-Europa. Hatet mot jøder formelig eksploderer, noe som ikke bør være så fryktelig overraskende, all den tid vi vet at antisemittisme er noen man i mange muslimske miljøer får inn med morsmelken.

Les også: Jødisk kvinne om den voksende antisemittismen i Malmö: – Vi våger ikke å vise oss ute

Mer berøringangst

Nå har altså det voksende jødehatet blitt så sterkt at det ikke er mulig for gammelmediene å ignorere det lenger. Men berøringsangsten sitter fortsatt i. 26. mai publiserte Aftenposten en artikkel om saken, der de la skylden på høyreradikalere.

Avisen proklamerte i en underoverskrift at «Høyreradikale står for de fleste angrepene», og viste i avsnittet under til at Tysklands regjering selv mener at 90 prosent av de antisemittiske angrepene i landet utføres av høyreradikale tyskere. Som undertegnede tidligere rapporterte, er denne statistikken nær sagt irrelevant, fordi det er en kjensgjerning at tyske myndigheter klassifiserer alle hendelser der de er usikre på motivene som høyreekstreme. Og det skjer veldig ofte. 

Jødiske opplevelser

Aftenpostens påstand rimer dårlig med det vi vet om antisemittisme i Tyskland, Europa og Norge. Og mest av alt rimer den dårlig med hva jødene selv opplever. 

For når man undersøker hva jøder i Europa selv forteller om sine opplevelser, får man raskt greie på at det slett ikke er slik at jødehatet i dagens Europa domineres av høyreekstremister. Tvert imot. Jødene selv oppfatter trusselen fra muslimske miljøer som langt større enn den fra de høyreekstreme kretser, ifølge en rapport publisert av Senter for ekstremismeforskning ved UiO og Holocaustsenteret. Ikke nok med det. Også venstreekstreme oppfattes som mer antisemittiske enn høyreekstremister i de undersøkte landene, med unntak av Tyskland. 

I Sverige for eksempel går ekstremistene på venstrekanten høyreekstremistene en høy gang hva gjelder jødenes opplevelser av antisemittisme. 25 prosent av tilfellene er oppgitt å være motivert av venstreekstremisme, mens høyreekstremister oppgis som skyldige i 5 prosent av tilfellene. 

Kamuflasje

En del av antisemittismen går også usett og ukritisert fordi den kamufleres og unnskyldes med antisionistiske argumenter. «Jeg er ikke imot jøder, jeg er imot Israel», heter det ofte fra venstrevridd og muslimsk hold. Slike standpunkter kan ikke separeres fra antisemittismen.

Misforstå meg rett, det er ikke slik at man er jødehater om man er kritisk til Israels metoder og fremferd i Midtøsten. Men mener man at verdens eneste jødiske nasjonalstat bør elimineres, er det ikke lenger snakk om legitim kritikk. Da er det snakk om å frata det israelske folk det vi ønsker oss for andre grupper, for eksempel kurderne, et hjemland.

Det er snakk om å rive bort det trygge stedet, den jødiske staten, som naturligvis alltid vil være en garantist mot antisemittisk diskriminering. Det er en trygghet for et forfulgt folk som jødene at det finnes en jødisk stat der ute, som de kan slutte seg til, om de av ulike grunner ikke lenger kan bo i de landene der de bor i dag. Å kjempe for å fjerne Israel fra kartet er å bidra til jødisk utrygghet. Det er antisemittisme, utbredt på den radikale venstresiden og forbundet med jødehatet blant muslimer. Dette må bekjempes på alle fronter.

Les også: Rapport: Urovekkende økning i antisemittisk vold

Islam og multikultur er en trussel for jødene

Aftenposten og de tyske politimyndighetene lever i en forgangen tid. Det er på tide å innse at ting har endret seg. Antisemittismen er ikke lenger det den en gang var. Det er ikke noe høyreekstremistene har monopol på den dag i dag. Faktisk er det slik at en del av de som blir stemplet som «ytre høyre» eller høyreradikale er tydelige motstandere av antisemittisme, som ser at en radikalt endret demografi med en sterkt voksende muslimsk minoritet truer jødenes sikkerhet i Vesten.

Jødehat er helt uakseptabelt, uansett hvor det kommer fra. Men det høyreekstremistiske jødehatet er bare en liten del av dagens situasjon hva gjelder antisemittisme. For dagens antisemittisme er i høy grad også et importert fenomen. Uansett hvor mye Antirasistisk senter protesterer og bærer seg, så står dette seg som et faktum.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.