Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, sett i nærheten av «3 Khordad»-systemet som skal ha blitt brukt til å skyte ned en amerikansk militær drone, ifølge nyhetsbyrået Fars. Foto: Fars nyheter / REUTERS Handout.
annonse
annonse

USA kommer ikke til å gå til krig med Iran som en konsekvens av den siste tidens hendelser, men heller gå etter iranske interesser andre steder i Midtøsten.

På tross av mediehysteriet rundt den økte spenningen mellom Iran og USA, er sannsynligheten for en snarlig direkte militærkonfrontasjon sterkt overdrevet. Nedskutte droner og asymmetriske angrep på oljetankskip i Persiagulfen er ikke nok for at USA kommer til å erklære krig mot Iran.

Etterdønningene av den forhatte Irakkrigen vil være en fotnote i historien sammenlignet med den enorme destruktive kraften som et potensielt amerikansk militærangrep på Iran kommer til å påføre Midtøsten. Regionens skjøre heterogene stater kommer til å bli fortært av friskt sekterisk hat og nye blodige konflikter. Tilgangen til verdens viktigste oljeforekomster vil være truet – med potensielt alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien.

annonse

Gitt de enorme kostnadene involvert, vil et slikt scenario kun finne sted hvis USAs kjerneinteresser i Persiagulfen blir truet – definert av opprettelsen av et iransk regionalt hegemoni, muliggjort av mullaregimets eventuelle anskaffelse av atomvåpen. Innsatsene må derfor bli betraktelig høyere for at USA skal ta et slikt drastisk militært steg.

Store kapasiteter

Den islamske republikken har utvilsomt sine interne problemer, men er på ingen måte en svak stat. Iran har kapasiteten til å påføre USA betydelig smerte i tilfelle en militærkonflikt – både direkte og indirekte. Ved siden av store amerikanske militære tap som en konsekvens av en direkte konfrontasjon med Iran, vil en slik konflikt kaste mer bensin på ustabilitetsbålet som allerede holder på å fortære Midtøsten innenfra.

annonse

Les også: Beordret Trump angrep på Iran, eller ble New York Times «lurt» av Det hvite hus?

Iran vil ha alle insentiver til å undergrave amerikanske interesser ved å så ustabilitet over hele Midtøsten – gjennom å fyre opp under anti-amerikanisme og underbygge sekteriske konflikter – i en region som allerede huser flere svake og feilede stater. Den skjøre freden som holder den strategisk viktige oljerike regionen noenlunde stabil, kommer til å kollapse og gamle sekteriske konflikter vil blomstre opp.

Den islamske republikken har flere støttespillere – militsgrupper og proxy-styrker – i flere stater i regionen, som vil skape store problemer for amerikanerne og landets arabiske allierte i tilfelle en direkte militærkonfrontasjon. Iran vil ha all interesse av å bruke disse gruppene til å føre asymmetrisk krigføring ikke bare mot amerikanske interesser, men også mot interessene til USAs støttespillere over hele Midtøsten.

Enorme konsekvenser

Iran yter stor innflytelse i flere land i Midtøsten med betydelige sjiamuslimske befolkninger. Disse statene vil merke konsekvensene av en slik direktekonfrontasjon på en eller annen måte – dog i forskjellig grad. Mens stater som Syria, Bahrain, Jemen og Libanon alle kommer til å bli negativt påvirket av en slik militærkonfrontasjon, er Irak spesielt utsatt.

Gitt Irans store innflytelse i nabolandet – økonomisk, militært og politisk –  vil det ha kapasiteten til å sende Irak inn i en ny runde med sekterisk krig. En slik utvikling vil skape mer grobunn for økt islamistisk ekstremisme og terror, som vil være stort strategisk tilbakeslag for USA.

annonse

Les også: John Boltons inntredelse i Trump-administrasjonen gjør krig mer sannsynlig

Mens regionens viktigste militærmakter vil bli bundet opp i en potensiell krig mellom USA og Iran, kommer Islamsk stat (IS) og andre terrorgrupper som Al-Qaida til å utnytte maktvakuumet og ustabiliteten som oppstår, og bruke situasjonen til å øke sin innflytelse over hele regionen. Et slikt scenario kommer utvilsomt til å true amerikanske og vestlige interesser på sikt.

USA vil slå tilbake

En direktekonflikt med Iran vil derfor være et strategisk selvmord, men det betyr ikke at amerikanerne ikke kommer til å slå tilbake på andre måter. USA må besvare en slik provokasjon på en eller annen måte for å vise iranerne at en slik oppførsel medfører store kostnader – for å forebygge at lignende oppførsel finner sted i fremtiden.

I stedet for en direkte militærkonfrontasjon med Den islamske republikken, vil USA sannsynligvis gå etter iranske interesser andre steder i Midtøsten. Den mest logiske responsen vil være å gå etter iranske militære interesser i Syria og/eller Irak – grunnet lovløsheten som rår og mullaregimets sterke nærvær i disse landene.

Enn så lenge er innsatsene for lave og prisen for høy til at en direkte militærkonfrontasjon mellom Iran og USA vil finne sted, men det betyr ikke at amerikanernes sikkerhetspolitiske kalkyler ikke vil kunne forandre seg i fremtiden. Iran burde tro på amerikanerne når de insisterer på at mullaregimet aldri skal få besitte atombomber.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon