Røykutvikling etter eksplosjon ved en hydrogenstasjon i Sandvika. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Hydrogeneksplosjonen i Sandvika tirsdag 10.06. har rystet ikke bare NEL’s aksjekurs, men også troen på hydrogen som fremtidens drivstoff.

Eksplosjonen var så kraftig at den utløste airbag’er på biler på stasjonen, men skadet ellers ingen. Eksplosjonen gikk i hovedsak opp som forventet.

Likevel, bildet som fester seg i publikum er at det ikke er sikkert! Interessen og begeistringen for hydrogen vil dermed svekkes.

annonse

Men, myndighetene har valgt å holde døren åpen for hydrogen fordi batteridrift har større begrensninger av energi per kilo enn hydrogen, mindre enn en tredjedel samt utsiktene til sterkt stigende Lithiumpriser til produksjon av batteriene.

Verden har ikke nok Lithium tilgjengelig for en fullstendig overgang til batteridrift!

Videre har det vist seg vanskelig å produsere hydrogengass billig med kun strøm fra nettet som NEL gjorde i Sandvika. Stasjonen er komplisert og krever nøye ettersyn, helst kontinuerlig, men dette kan ikke gjøres innenfor dagens økonomiske rammer.

annonse

Vi står derfor overfor muligheten for at dagens hydrogenprosjekt legges ned og at vi nok må leve med «fossilbilene» til nye Lithium-frie batterier er oppfunnet, eller at vi ser på muligheten ved å utnytte varmen fra varmekraftverk til å bistå i fremstilling av hydrogen i større anlegg.

Les også: Nel-aksjen faller kraftig etter hydrogeneksplosjon

Denne siste mulighet finnes, men da må vi enten bygge gass-, olje- eller kullkraftverk hvis vi ikke ønsker atomkraftverk. For de tre først nevnte alternativer vil gass komme best ut med tanke på CO2 utslipp, men selv et gasskraftverk vil ha betydelige utslipp spesielt i lys av et atomkraftverks null-utslipp!

Denne sist nevnte mulighet har vi hvis vi våger å bruke den. Teknologien vi her bør bruke er saltsmelte reaktoren nettopp av hensyn til den høye operative temperatur rundt 700 grader. Denne temperaturen vil bidra til å senke kostnadene ved produksjon av H2 samt at et større anlegg effektivt vil ta vare på produsert O2, og så selge dette til industri og helseforetak.

Høy temperatur, stordriftsfordeler og utnyttelsen av oksygenet vil samlet bidra til rimelig pris på hydrogen slik at denne vil kunne gjøres attraktiv som drivstoff i fremtiden.

Les også: Bellona-Hauge er utgått på dato i spørsmål om kjernekraft

annonse

Det er ingen tvil om at dette vil kunne la seg gjøre, hvis vi virkelig vil. Spørsmålet er bare om våre politikere våger seg ut på denne isen i frykt for å falle igjennom. Fagfeltet er krevende og vanskelig, og organisasjoner som Bellona vil igjen markere seg som svorne motstandere av moderne atomkraft uansett hvor gode argumentene er for!

Disse organisasjonene vil derfor gjøre alt for å forsure en politikers forsøk på å løse problemet og åpne opp for effektiv hydrogenproduksjon. De gjør det ganske enkelt fordi moderne atomkraftverk også vil gjøre vindmøller og solceller helt overflødige da tilgangen på kraft og fjernvarme igjen vil bli god og den vil bli kortreist hvilket gir lav nettleie!

Alt dette frykter disse organisasjonene, og med rette. De frykter å miste sitt levebrød!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon