annonse
annonse

Den uvitenskapelige og vettløse klimaindoktrineringen har satt sitt spor i Norges befolkning.

De propagandiske klimaprofetiene vi har sett stige og stige i volum og usannsynlighet de siste tretti årene, var opprinnelig kun ment for å presse befolkningen til å godta ellers ubegrunnede skatter og avgifter som gjør de rike rikere og eliten mer bærekraftig.

Men når følelseslivet til enkeltindividet blir bombardert av slik propaganda, og særlig fra autoritetspersoner som politikere, selvbenevnte forskere og lærere, får det ikke fred, og et følelsesliv som ikke får fred til å finne likevekt, havner i hysteri.

annonse

Det er derfor vi for tiden opplever et vanvittig klimahysteri i media, som for lengst har forlatt virkeligheten.

Dette klimahysteriet nærer seg selv, fritt hjulpet av NTB-artikler hvor forskerne sier at nå går det enda raskere enn før mot katastrofe og nå er forskerne 99% sikre på at det bare tar 30 år eller 20 år eller 12 år og dyrene dør som fluer og fluene dør som hva vet jeg og alt det der kjenner dere. Derfor er klimahysteriet enormt utbredt i Norge, blant barn og unge spesielt, fordi de ikke har noen ballast å kjenne profetiene opp mot, men også blant enorme mengder voksne, som jo ikke vet hva de skal tro siden «klimaforskerne», denne uutgrunnelige skygge av kunnskap og profetisk innsikt i sine «klimavitenskapelige» institusjoner, påstår alt dette.

Les også: Hundretusener klimastreiker over hele verden: – Vi er ikke ute etter ros

annonse

Når hysteriet ikke får brenne ut, går det over til psykose.

Klimapsykosen

Psykose er, ifølge Store Medisinske Leksikon, den vanligst brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist. Den mangelende realitetsinnsikten, eksempelvis sviktende dømmekraft, gjør at de fleste personer med psykose fungerer dårlig i samspill med andre mennesker. De fleste personer som er psykotiske vil virke påfallende i sin væremåte i andres øyne.

Alvorlighetsgraden og den store funksjonssvikten som er forbundet med psykosene, gjør at behandling, rehabilitering og oppfølging krever betydelig med tid og ressurser.

Selv om biologiske forhold er sentrale ved psykoser, har psykosiale, det vil si familiære, samfunnsmessige og kulturelle, forhold stor betydning for symptomenes utforming, grad av funksjonssvikt og forløpet av psykosene.

Merk særlig her de samfunnsmessige og kulturelle forhold, hvor dommedagsprofetiene og aktivisthat til alle normale menneskelige aktiviteter, nå også til kjøttspising, kufjerting og friluftsliv, presser frem psykosen, både hos alminnelige barn og unge og også hos aktivistene, journalistene og politikerne selv.

Les også: Ville ikke delta i klimastreik, ble mobbet av læreren og frosset ut av vennene

De vanligste psykotiske symptomer er hallusinasjoner, vrangforestillinger og forfølgelsesidéer.

annonse

Vi kjenner oss her igjen – media flommer over av vrangforestillinger om klima som at korallrevene er døende, snøen på Kilimanjaro skal forsvinne, regnskogen skal forsvinne, isbjørnene skal dø ut, og Antarktis skal smelte og gjøre at havet stiger 70 meter. Bare for å nevne noen få av katalogen over utallige vrangforestillinger. Se FNs klimarapporter dersom du gidder.

Dette igjen fører til at de klimatroende hallusinerer. Et alminnelig regnvær blir ekstremvær, en kastevind blir til tornadoer, en litt for lang deilig sommer blir til Harmageddon, er det sol får ungene klimaangst for at temperaturen skal stige så mye at alt liv går under, og er det snøsmelting skal Noahs vannflom komme igjen og drukne oss alle. Ungene går med plakater om at kloden koker, enda den slett ikke gjør det og aldri vil komme til å gjøre det, og lærere og foreldre og politikere synes det er helt greit at de er engasjerte.

Les også: Simen Bondevik: – Bompengemotstanden er en skam for norgeshistorien

Barna er imidlertid ikke rasjonelt engasjerte. De viser alle trekk til klimapsykose. For som det står i leksikonet, en person med klimapsykose er overbevist om realiteten av de innbilte klimasymptomene, og lar seg vanskelig overbevise om at de ikke stemmer overens med virkeligheten.

Barna er ikke alene. Lærere, forskere, aktivister, politikere og journalister som har engasjert seg på vegne av den forestående klimakatastrofe er i varierende grad psykotiske. De har en mengde vrangforestillinger, de hallusinerer over et hvert naturlig fenomen, og de er ekstremt aggressive når galskapen påpekes som ikke i samsvar med virkeligheten.

Helsedirektoratet har laget en veiledning til utredning av psykose hos barn og unge. Det virker som om den også passer godt på voksne. Man går gjennom affektive lidelser (psykiske lidelser som er kjennetegnet ved depresjon og oppstemthet eller hypomani), psykoselidelser som vi nevnte over, angstlidelser, adferdsforstyrrelser, rusmiddelbruk, spiseforstyrrelser, tics og Tourettes syndrom, og autismespekterlidelser.

annonse

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom handler om mange forskjellige reaksjoner som kommer uten noen forutgående grunn. Det dominerende symptomet kalles tics, enten plutselige og hurtige ufrivillige bevegelser, eller lyder som kremting, hosting, banning og gjentakelse av spesielle ord.

Eksplosive raserianfall er ett av de mest plagsomme symptomene forbundet med Tourettes syndrom. Typisk for disse anfallene er at de kommer plutselig og tilsynelatende uten noen, eller svært liten, form for provokasjon, og at de oppleves som ukontrollerbart sinne.

Jeg kjenner mange rolige og sindige mennesker som aldri ellers har vært sinte og uregjerlige, men da klimakatastrofen ble brakt på bane ble de spontant rasende, og utbasunerte for eksempel «Vi MÅÅÅÅ Gjøre Noe!!!» eller «Om det er EN Eneste Ting jeg tror på så er det at Klimakatastrofen er Nært Forestående!!!».

Så er da disse utbruddene ingen ting mot disse politikerne og journalistene som eksploderer uten synlig grunn, igjen med Tourettes tics med spesielle ord.

En samtale med stortingsrepresentant Kårstein Løvås kan for eksempel forløpe slik:

Undrende person (høflig): «Men det er jo ikke slik at vitenskapen er entydig på at der er global oppvarming?»

Løvås: «KLOAKKROTTE!!!!»

Eller en samtale med stortingsrepresentant Nikolai Astrup kan for eksempel forløpe slik:

Undrende person (høflig): «Det hersker jo en viss uenighet i vitenskapelige kretser omkring sammenhengen mellom CO2 og temperatur?»

Astrup: «IDIOT!!! Klimafornekter!»

Les også: – Det er dessverre en del idioter der ute

Ser vi på diverse journalister og selvbestaltede politikere hvis navn jeg ikke vil ta i min munn da det gir stygg smak, som er toneangivende når det gjelder å skjelle ut Resett, er det åpenbart at de har Tourettes syndrom.

Undrende person: «Er der virkelig nødvendig å redusere CO2-utslippet når satellittmålinger viser at kloden blir grønnere?»

Journalist: «RASIST!!! FASCIST!!! Hark, host, hark, NAZIST!!! Host, hark. Fres!»

Obsessive Compulsive Disorder

Obsessive Compulsive Disorder er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

Vi ser nå at tvangstankene florerer hos barn og ungdom som har blitt hjernevasket av klimaprofetiske lærere og skolebøker. Enda det ikke finnes noen som helst virkelige bevis for noen klimakatastrofe hverken nå eller i overskuelig fremtid, går barn og unge og tenker hver dag at kloden koker og vi må streike for klimaet og jorda går under og det er de slemme voksne sin skyld og vi må slutte å kjøre fossilbil og slutte å pumpe olje osv. osv..

Hele partiet Miljøpartiet de Grønne er grunnlagt på slike tvangstanker.

Enkelte journalister hvis navn jeg ikke nevner da de er i kategori med han i Harry Potter-bøkene hvis navn ikke skal nevnes og som dør en fryktelig død til slutt, heldigvis, er av samme tvangstankekaliber. De er sykelig fascinerte av sosialisten Anders Behring Breivik og hans uhyrligheter, og for liksom å riste av seg skyggen hans beskylder de alle andre for å beundre ham. Dette er nok et eksempel på en psykotisk tvangstanke som aldri forlater journalisten.

At slike personer er mentalt forstyrrede og farlig ustabile, ser vi i at de ringer firmaer som har annonsert på Resett og slipper løs Tourettes-syndromet og kvekker om rasister og fascister uten en gang å vite hva dette betyr, som monomane galninger med adferdsforstyrrelser, og etterpå skriver de triumferende twittermeldinger til hverandre i affekt, altså et godt eksempel på hypomani.

Resett burde selvsagt ringe til firmaene som har latt seg påvirke, fortelle at man dessverre er under angrep av psykotiske mennesker med adferdsforstyrrelser, Tourettes syndrom og tvangstanker, og be annonsørene om å tenke rasjonelt over det å annonsere på Resett.

Det post-demokratiske og post-rasjonelle samfunn

Klimapsykosen har tatt godt tak i den vestlige sivilisasjon. Vi lever i et post-demokrati, hvor stadig mer totalitære virkemidler anbefales tatt i bruk mot befolkningen, og hvor søkkrike utenlandske firmaer kan leie norsk politi til å hindre nordmenn fra å protestere mot kjøttkvern-vindmøllene, som ingen engang trenger, fordi norske politikere i psykosens vrangforestilling har innført grønne sertifikater og dermed gjør rikfolk ekstremt mye rikere på alminnelige menneskers bekostning.

Vi lever også i et post-rasjonelt samfunn, hvor saklige resonnementer enten møtes med hyl og skrik, eller det er ikke interessant, fordi de som styrer media for lengst har forlatt ethvert grann av fornuft når det gjelder de ikke-eksisterende klimaendringene.

Snart når de psykotiske hordene stemmeurnene og da vil vi overfalles med enda flere totalitære virkemidler fra tvers gjennom psykisk syke mennesker.

For oppe i alt dette må vi også ha klart for oss Chestertons ord: De som tilber naturen, vil også bli som naturen. Og naturen er upersonlig, kald og følelsesløs. Den har intet til overs for menneskene.

De klimapsykotiske er så uberegnelige og så vidtfavnende at hele samfunnet til slutt blir tvunget i kne. Og bak dem sitter noen beregnende elitepolitikere og ler og gnir seg i hendene, for de har allerede sikret fremtiden sin.

Den vestlige sivilisasjon vil gå under om vi ikke kjemper for det vi har kjært. Men det er kort tid igjen, fordi de beregnende elitepolitikerne vil kriminalisere all kritikk, vitenskap, og fornuft.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon