Barnevernssaker. FOTO: SCANPIX

Ei beredskapsmor varslet om forutinntatthet hos Aline og Frydenberg barnevernsenter i Oslo, mor får sine tre barn tilbake fra barnvernet slår Oslo tingrett fast. Barneverntjenesten anker ikke.

annonse

Beredskapsmoren som varslet Oslo kommune om forhold ved Aline og Frydenberg barnevernssenter, gjeldende leder, psykolog og konsulenter der og deres problematiske holdninger, forutinntatthet og rolleforståelse

– Min mann og jeg opplevde at de utelot viktige observasjoner om barnet fra oss. De sjekket ikke med oss som hadde hatt omsorgen for barnet i seks måneder før de leverte sin rapport som i stort bare besto av observasjoner som understøtter omsorgsovertakelse. Vi gjorde gjentatte observasjoner som pekte i en annen retning, sier beredskapsmoren til Dagbladet.

«Jeg mener det er bekymringsverdig at noen som er satt til å utføre denne type oppgaver på vegne av samfunnet ikke forstår at det å være forutinntatt kan være uheldig og potensielt utgjøre en trussel i forhold til rettssikkerheten til barna og familiene som vurderes av disse instansene», heter det i varselet.

Les også: Fersk bok på engelsk forlag med sterk kritikk av barnevernet

En heksejakt

– Dette er helt sinnssykt. Metodikken barnevernet har utsatt denne familien for minner om en heksejakt, sier advokat Rikke Arnesen.

– Aline og Frydenberg har jobbet hypotesebekreftende så det synger etter. Istedenfor å se på barna og tolke ut fra det, har de allerede en tolkning som de jobber ut ifra. Hvis ikke dette her gjør barnevernsadvokater mørkeredde, så vet ikke jeg. Det er som å åpne Pandoras eske. Hva mer kommer ut? sier advokat Rikke Arnesen.

Psykologene tok ikke høyde for komparentopplysninger fra barnehagen og skolen, som utelukkende beskriver de tre barna som svært trygge forut for akuttplasseringen – både i relasjon til de ansatte og overfor foreldrene, påpeker Oslo tingrett.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.