Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse

Faketisk.yes har blitt bedt om å harselere med profetier innen klimasvindelen, og da spesielt profetiene om det isfrie Arktis. Nordmenn bor jo ikke så langt fra Arktis, så vi trigger mer på ismangel der enn sandmangel i Sahara, maurmangel på Mauritius eller åremangel i Venezia.

Slik harselering er ikke så lett som mange tror, dersom man skal finne ut hva som virkelig ble skrevet og sagt.

Det finnes nemlig masser av «forskere» som har profetert ett eller annet, i de uendelige mengdene av forsknings tidsskrifter hvor forskerne skriver fordi de blir målt på dette, og mister jobben dersom de ikke gjør det. Og så blir dette spredt av aktivistiske journalister som omskriver forskernes omstendelige fagsjargong til overskriftpropaganda, og så blir dette igjen oversatt til andre språk hvor nye journalister står i kø for å å overgå hverandre i skrekkscenarier.

annonse

Skal man harselere med forskerne eller med journalistene? Vanligvis er journalister dummere enn forskere, ifølge en forskningsrapport om klimajournalister utført av journalistisk klimaforskningsinstutt på Ås. 

Les også: Faketisk.yes undersøker Aftenposten

Men dette viste seg ikke å være tilfellet i dette tilfellet, til tross for intense fagfellevurderinger blant forskerfagfellene. Denne gangen falt forskerne i fella selv, ja, det finnes ikke den isbjørnfell som kan hjelpe dem nå. Ikke engang felles skjebne er noen trøst i dette tilfellet.

annonse

8. desember i 2008 slo Adresseavisen bombastisk fast: «-Arktis blir isfritt om sju år[.] Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015.» (Pauker: Dann-da-rann-dann-dann!)

«Det er konklusjonen i det mest omfattende forskningsprosjektet som noen gang er gjort [sic] om isforholdene i Arktis. 300 forskere deltok.»

Det vil ikke gå den interesserte leser hus forbi at jeg her inkluderer snippets av artikkelen. 

Dette er ganske enkelt fordi snippetsene dokumenterer hva som står på internett når jeg skriver dette. For alt hva vi vet kan klimajournalistene etter hvert komme til å fjerne alle profeti-artiklene som har feilet, i beste 1984-stil. De er sannsynligvis for dumme og late til å sette i gang med en slik opprenskning, men vi skal ikke se bort fra at de etter hvert blir nødt til å viske ut sporene etter seg for å unngå å bli utskjemt for all ettertid. Før eller senere kommer en eller annen politiker eller redaktør til å sette folk i gang med å viske ut den plagsomme historien til klimasvindelen slik sovjetkommunistene fjernet kamerater som hadde falt i unåde, fra de offisielle bildene som ble publisert. 

Artikkelen i Adresseavisen er mest sannsynlig et resultat av en pressemelding i forbindelse med konferansen om «International Arctic Change 2008» i Quebec City 9.-12. desember 2008.

Den siste dagen av konferansen oppsummerte The Globe and Mail, Canadas største avis, forskningsresultatene: «Scientists predict seasonal ice-free Arctic by 2015»

Noen sitater fra selvsamme forsker David Barber som er sannhetsvitnet i Adresseavisen, viser at det ikke bare er journalister som har overdrevet i dette tilfellet:

annonse

«Ice in the Canadian Arctic is melting at such an alarming pace due to climate change that the North will be seasonally ice free in six years, according to a study released yesterday from a groundbreaking scientific expedition».

«The dawning of a seasonal ice-free Canadian Arctic is upon us, said David Barber, one of the leading scientists on the 15-month expedition…»

«And it is happening much faster than anyone anticipated, he said…»

«I now believe that the Arctic will be out of multiyear ice in the summertime as early as 2015; it is coming very quickly,« Dr. Barber said».

Det står faktisk: «will be ice free in six years».

annonse

Kort summert: Arktis ble ikke isfritt sommeren 2015. 

Her er et fotografi fra Nordpolen 2. august 2015:

 

De åpne flekkene er helt vanlige. Som liten leste jeg en Donaldhistorie hvor Donald og hakkespettene er med en atomubåt som går opp gjennom et slikt ishull på Nordpolen. 

Isutbredelse er tricky. Ut fra satellittbilder prøver man å ta med områder med mer enn 15% sjøis i vannet. Pga. solens varierende stilling er det vanskelig å få konsistente data, og inntil for noen år siden gjorde derfor alltid målingene hopp mellom vinter- og sommerhalvåret.

Her ser vi en illustrasjon av isutbredelsen i august 2015. Det hvite området viser altså området med mellom 15 og 100% is på vannet:

På dagens oversikt fra JAXA ser vi at 2012 hadde lavest isutbredelse, fulgt av 2007 og 2015. Vi ser også en nedaggående trend, så det er kanskje naturlig at forskerne trekker linja ned mot null?

Feilen forskerne gjør når det gjelder isutbredelsen, er at de lineariserer trender, uten å søke etter større sykliske perioder.

De har for få data foreløbig for Nordpolen, men det har nylig kommet frem at man aner større sykliske fenomener. Trenden det siste tiåret ser ut til å være reversert, som i denne grafen fra Dansk Meteorologisk Institutt:

Vi merker oss først at dette forskningsprosjektet fra 2008 var inntil da «det mest omfattende forskningsprosjektet som noen gang er gjort [sic] om isforholdene i Arktis»!

Det er vel sedvanlig journalistisk latskap å erstatte «gjennomført» med «gjort», og vi skal ikke gjøre noe stort nummer av dette, annet enn å gjenkjenne dette som en av de mange markører for slett journalistikk. 

Uansett: Det «mest omfattende forskningsprosjektet» med «300 forskere» tok altså feil! 

Hva sier dette om «forskerne»?

Hvordan kunne 300 spesialister være så stokk dumme at de sang i kor (Mel.: No livnast det i lundar): 

Nå smelter det i Arktis, og isen den blir vekk.

Og ingen isflak blir igjen, nei, ikke enn en flekk!

Og isbjørnen blir skuffet og grynter som en gris.

Den legger seg og drukner, for den var så glad i is.

 

Nå smelter det i Arktis, og Arktis blir til Arkt

og på den andre siden blir Antarktis til Antarkt.

Og når vi drikker drinker på forskningsskipet vårt

så får vi ikke is til dem og det blir veldig sårt.

 

Nå smelter det i Arktis, og vi må forske mer

og vi må søke midler til å finne hva som skjer.

Og finner vi at vannet blir dekket til av is

så kan vi publisere det og få en forskningspris.

Til opplysning så regner andre forskere med at sommerisen i Arktis muligens var helt vekk for 7000 år siden. Men dette tas aldri med i Arktis-profetiene, for det skader jo fremstillingen av nåtids-situasjonen som unik. 

Men jeg vet ikke hvor mye vekt vi kan legge på slike utsagn heller, for det er jo «forskere» som sier dette også.

I Adressa-artikkelen ser vi også den ikoniske klimavrøvl-passusen «tidligere enn antatt», gjentatt fra den kanadiske artikkelen. Jeg bare nevner denne passusen som nok en klimapropagandamarkør, se artikkelen «Hvordan gjenkjenne en klima-imam».

«Forskningsprosjektet viser at hele økosystemet blir berørt av klimaendringene og at sommerisen forsvinner». Yo-hoo! Hvilken poesi! Hvilket vidd! Hvilke uendelige gaver av gudegitt innsikt blir skjenket oss alminnelige dødelige!

De Tre Diskuterer, tidligere presentert for Resetts lesere i artikkelen «Fornuftspartiet De Vitenskapelige»: satt ute i lunsjen i dag og diskuterte teorien om hvorvidt sommerisen ville bli vekk. Undertegnede gikk da inn i kantina og kjøpte tre båtis, som ble fortært av tre stykker som satt ved bordet. Ved bordet satt også en kontrollgruppe på tre stykker, som ikke fikk is. (Man må alltid ha kontrollgrupper med i forskningsprosjekter for om mulig å kunne falsifisere funnene.)

Etter ti minutter var isen vekk, både hos isspiserne og hos kontrollgruppen. Vi konkluderte med at det nå var vitenskapelig bevist at sommerisen forsvinner i Norge. 

Noe vi jo husket skjedde hvert år fra vi var små, men nå hadde vi bevist det vitenskapelig.

Imidlertid ble det fremsatt en påstand om at isen smeltet raskere fordi det satt seks stykker rundt bordet og de produserte tonnevis av miljøgiften CO2 mens de spiste. Ergo var det CO2 sin skyld at isen ble vekk.

Undertegnede anskaffet da én stykk båtis til fra kantina, og denne gangen var kontrollgruppen bare på to stykker, siden tre hadde avsluttet lunsjen og en ny D’Artagnan hadde kommet til. Med lavere CO2-utslipp, nå fra tre mot tidligere seks stykker, hadde man to spørsmål: 1) Ville sommerisen fortsatt bli vekk? og 2) Ville den i så tilfelle forsvinne saktere?

Isen ble imidlertid vekk uten målbar påvirkning av forskjellen i CO2-nivå. Dermed fikk vi også bevist at sommerisens tilstedeværelse var uavhengig av CO2-nivået i omgivelsene. 

Disse epokegjørende forskningsresultatene vil bli presentert på neste internasjonale is-kongress. De var nemlig uendelig mye mer sannferdige og etterprøvbare enn de 11 år gamle profetiene i Adresseavisen.

Klimaforskerne burde lære av profeten Johannes og ikke gjøre profetiene så tydelige og konkrete at de kan erklæres som fake news allerede i deres egen levetid.

Følg faketisk.yes på Resett.yes.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse